PDA

View Full Version : Danh Nhân Xứ Quảng 1. Bùi Tá Hán (1496-1658)
 2. Trương Định (1820 - 1864)
 3. Trương Đăng Quế (1793 - 1865 )
 4. Trần Quang Diệu (1746 - 1802)
 5. Lê Trung Đình (1857 - 1885)
 6. Nguyễn Tự Tân (1848 - 1885)
 7. Nguyễn Duy Cung (1839 - 1885)
 8. Nguyễn Bá Loan (1857 - 1908)
 9. Lê Ngung ( ? - 1916)
 10. Nguyễn Thụy (1880 - 1916)
 11. Võ Quán ( ? - 1913)
 12. Lê Văn Duyệt (1763-1832)
 13. Thái Thú (1870 - 1894)
 14. Trần Du (1864 - 1896)
 15. Phan Long Bằng (1886 - 1908)
 16. Lê Tựu Khiết (1857 - 1908)
 17. Lê Đình Cẩn (1870 - 1914)
 18. Bốn Tráng Sĩ Đá Vách
 19. Bích Khê
 20. Sát Vách Nhà Mình
 21. Nguyễn Nam Khánh ?Quê ta
 22. Quảng ngãi tìm nhau
 23. Ông Phạm Cao Chẩm
 24. Ông Đồng Cát Phủ
 25. Ông Đồng Cát Phủ
 26. ... Anh Hùng...Trần Dư.Người xã...Cẩm thành?
 27. Chuà Ông Rau
 28. Anh Tiá Bồ, ( Tý Bồ) cuả tui...
 29. Chú AMT ơi - Lê Khiết
 30. Ông Cử Tạo
 31. Anh Tùng.
 32. Vẻ vang dân Quảng Ngãi
 33. Việt kiều...là ai đây ta?.
 34. MỘNG ĐÀI - Cuộc Đời & Thơ
 35. Bích Khê , quê gốc?
 36. Ông Phủ Điên...
 37. Quân tử Đức Phong.
 38. Thi sĩ Tế Hanh
 39. Tìm về một Chân dung
 40. Phạm Tuân
 41. Mắt đẹp, có nòi ...
 42. Nguồn Trong
 43. Một Ông Hoàng Minh Chính, Quảng ngãi.
 44. Gái Thu xà ,quê ta ...
 45. thanh thảo & nguyễn ngọc hưng
 46. Đọc lại bài Vè...
 47. Cụ Cần...là ai?
 48. Ông em út ...ít có.
 49. Bùi Tá Hán
 50. Trần Quang Diệu
 51. Trương định
 52. Lê Trung đình
 53. Phan Long Bằng
 54. ấn Tượng Phạm Văn đồng
 55. Ca Sĩ Minh Trang gốc Nẫu
 56. Võ Liêm Sơn (1888-1949)
 57. Hội Thảo Thơ Bích Khê tại QN
 58. Chú Tú ...
 59. ( báo Bình Định...)
 60. Hướng Đạo QN 1941
 61. quảng ngãi yêu ! bình sơn yêu ! bình chương yêu !an điềm 1 yêu
 62. Ông Bểnh
 63. Ông Tạ Thanh Hối...
 64. Move on...
 65. Cha Nẩu đạp xích lô, con Tiến Sĩ Mỹ
 66. Chú Đồng của anh Hai Ta
 67. ...đến Cao Bá Quát..
 68. Lãnh đạo ! Lãnh đạo !Trách nhiệm ...!
 69. Bích Khê ẩn sĩ đỉnh Thiên Ấn
 70. Nắng Chiều
 71. Ông Quận Công về trời .
 72. họ Mai ...
 73. Lê Văn Duyệt (1764 – 1832)
 74. Ông Lon Ton ( Nguyễn Mậu B. ...)
 75. The Legend of Lady DucPho
 76. A.b...
 77. ông già Khiêm .
 78. Trà Giang - vẻ đẹp xuyên thế kỷ
 79. Cha đẻ ATM là ai? Là dân Đức Phổ
 80. Non Nước Xứ Quảng
 81. Ông Thượng Năng An(1834-1902)
 82. Ông Đỗ Đăng Đặng (.....-1775)
 83. Ông Lê Quảng Ý (Châu sa)
 84. Nguyễn Đình Thảng
 85. Cụ Huỳnh Thúc Kháng
 86. vị ĐBQH ba khóa liền
 87. 100 năm Phong trào Kháng thuế cự sưu ( 1908- 2008)
 88. Nhà Yêu Nước Lê đình Cẩn ( 1870 - 1914)
 89. ông Tiến Sỹ đầu Tiên Của Tỉnh Quảng Ngãi
 90. Trấn Quận Công Bùi Tá Hán
 91. Trương Quang Cận
 92. Ông giáo Trần Văn Thận
 93. ông Nghè đinh Duy Tự (1807-1888)
 94. Tiếng nói từ Mộ Đức
 95. HÀ NGUYÊN THẠCH VỚI “CHÂN CẦU SÓNG VỖ” ( Trần Yên Hoà)
 96. Cái lạ nghen
 97. Nhận Diên Bích Khê
 98. Ông.. Cai Dầu.
 99. ...là nơi "chôm " về
 100. Tiến sĩ Vũ ( an mo ta)
 101. 8 Điều Chân Tình Của Ngọc Sơn
 102. làng Đại An, huyện Chương Nghĩa (nay thuộc xã Hành Thuận)
 103. Danh nhân xứ Quảng ....Bình
 104. Nhà Thơ Tế Hanh Qua đời
 105. Cha đẻ ATM: Đức Phổ
 106. Chí Phải - Danh nhân trên mạng
 107. Viện Trưởng Viện KSND
 108. Phạm Quang Ảnh
 109. (hổng ngu cũng uổng)
 110. đỗ Thúc Tịnh
 111. Nguyễn trọng Hợp
 112. Lê 'Thanh' Long - Đức phụng
 113. Cha Nầy đẻ...máy
 114. Philipp Rosler
 115. Huỳnh Thúc Kháng Và Báo Tiếng Dân
 116. ĐẠI GIA hà tiện có một không hai ở Việtnam
 117. Cô gái này sẽ là người Việt Nam thứ 2 bay vào vũ trụ?
 118. Thanh Tuấn “vua vọng cổ” bên con sông Trà