PDA

View Full Version : Ca Dao - Tục Ngữ - Dân Ca 1. Hát ru
 2. Ca dao Quảng Ngãi (sưu tầm)
 3. Đồng dao
 4. Từ một câu hát ru - Thanh Thảo
 5. Ca Kiếm
 6. Ca dao về tình cảm của người con gái
 7. Thơ hay ca dao?
 8. Hát Hố - Hát Chết.
 9. Giải Oan
 10. Video clip hát hố.
 11. Những câu ca dao tục ngữ lỗi thời
 12. Chim Xa Rừng... ca dao
 13. Anh K.
 14. Hát nhái ...
 15. Chị Ca
 16. Ru ...bé Đoản Kiếm
 17. Không được !
 18. Vè nhân gian, Địch - Ta
 19. Thầy Phương ...
 20. Câu đối Tết con lợn
 21. Tặng giường
 22. Vài Câu Ca dao Quảng Ngãi sưu tầm
 23. Con cò
 24. Lan Man Về Một Từ "kẻ" Vàng Ròng
 25. " Búi..."
 26. Treo kéo tìm kim
 27. Ca dao Quảng Ngãi (chữ A)
 28. Tục ngữ, Ca dao Mộ Đức
 29. Dục tịnh
 30. Câu đối chữ Nho! Kính nhờ bác AMT!!!
 31. Qua Câu Ca Dao Của Mẹ ...
 32. Ca dao
 33. Câu đối Tết con Hổ
 34. Dân trắng tay
 35. hatxam
 36. Ca Dao Quảng Ngãi
 37. Phú dữ quới thị nhơn chi sở dục. Bần dữ tiện thị nhơn chi sở ố ...