PDA

View Full Version : Anmotaanmota
05/23/2007, 10:20 AM
http://i163.photobucket.com/albums/t306/khanhthy_2007/giacngu.jpg
1980
Chào các ban.
Tui đây nè...

http://www.dantoc.net/HMN/tn/8-7/1.JPG?1179973046984 (http://javascript<b></b>:openremoteWindow())
1940
AMT

nước mặn
05/23/2007, 11:03 AM
Kiểu ngủ của le nhaque:
-Vắt chân chữ ngũ.
-Một chân chận cây sào, một tay giữ cái nón. Bác nào bơi ngang mượn cây sào, cái nón mà không gọi điện thoại trước sẽ trigger hệ thống alarm :D :D

PDK
05/23/2007, 11:09 AM
Thời buổi ...

Và trong cơm cũng phải có bắp
Và ai cũng phải biết ... canh me (vượt biên)


:D :D :D