PDA

View Full Version : La plus belle pour aller danser - Sylvie VartanHaiTa
05/31/2007, 02:17 PM
La plus belle pour aller danser - Sylvie Vartan

http://i206.photobucket.com/albums/bb270/haita_bucket/th_LaPlusBellePAD_SyvieV.jpg (http://s206.photobucket.com/albums/bb270/haita_bucket/?action=view&current=LaPlusBellePAD_SyvieV.flv)

HaiTa
08/19/2008, 02:14 PM
Sylvie Vartan Slide Show

En ecoutant la pluie
http://doanh-doanh.com/pps/le3/enecoutantlapluie.pps (http://doanh-doanh.com/pps/le3/enecoutantlapluie.pps)
<O:p</O:p
<O:pLa plus belle pour aller danser </O:p>
http://doanh-doanh.com/pps/le3/laplusbelle.pps (http://doanh-doanh.com/pps/le3/laplusbelle.pps)
<O:p</O:p

THN
04/10/2013, 12:03 PM
Lâu quá không thấy ai đụng vô đây nên sẵn dịp nhận qua email, tui post vô cho có chuyện mới nghen :wink:

Hẫy xem và nghe Sylvie Vartan hát ở hai thời điểm :
- Năm 1964 : lúc còn trẻ , và chúng ta đã mê đắm cô
- Năm 2007 : đã thành mệnh phụ, hát vẫn hay và chúng ta đã không còn nhận ra cô ...
( bấm vào dấu hiệu dưới đây để xem video )

Sylvie Vartan: La Plus Belle Pour Aller Danser (1964 & 2007)
http://saigonocean.com/PPSchonloc/html/danser.htm

TomCat
04/10/2013, 02:35 PM
Lâu quá không thấy ai đụng vô đây nên sẵn dịp nhận qua email, tui post vô cho có chuyện mới nghen :wink:

Hẫy xem và nghe Sylvie Vartan hát ở hai thời điểm :
- Năm 1964 : lúc còn trẻ , và chúng ta đã mê đắm cô
- Năm 2007 : đã thành mệnh phụ, hát vẫn hay và chúng ta đã không còn nhận ra cô ...
( bấm vào dấu hiệu dưới đây để xem video )

Sylvie Vartan: La Plus Belle Pour Aller Danser (1964 & 2007)
http://saigonocean.com/PPSchonloc/html/danser.htm

Quá khác! Không thể nào nhận ra rằng hai người là một, thời gian thật sự phá đi dung nhan của nàng rất nhiều, nhưng tui thấy về già cô ta hát lại hay hơn có chiều sâu và nhiều feeling hơn lúc trẻ :thumbsup: