PDA

View Full Version : Xin chớ có hỏi ...PDK
06/06/2007, 01:34 PM
Ngày ... nằm chềnh ên ở đảo, tối tối có một anh trong tàu mở nhạc nghe. Anh có cái dĩa nhạc chắc là anh ... tâm đắc lắm (hay chỉ có 1 cái duy nhứt :D) nên tối nào cũng ... rào rào bổn cũ, nghe đi nghe lại, riết ... cả cái barrack ... thuộc hết :D..

Trong cái dĩa nhạc cassette đó có một bài mà cố ca sĩ Hùng Cường có ... ca rằng (ca như đọc :D)

- Xin anh chớ có hỏi vì sao tôi buồn, xin anh chớ có hỏi vì sao tôi ...

...

Mà hình như ... biết hỏi là biết trả lời ... thì phải :sweatingb :sweatingb:D :D :D