PDA

View Full Version : "shortsword": Tue Nguyenbilu
06/11/2007, 02:37 PM
http://content.cdlib.org/xtf/view?docId=ft158004pr&doc.view=content&chunk.id=d0e5555&toc.depth=1&anchor.id=0&brand=eschol

At the Massachusetts Institute of Technology, Tue Nguyen, a twenty-six-year-old Vietnamese boat refugee, set an MIT record in 1988 by earning his seventh advanced degree, a doctorate in nuclear engineering, just nine years after arriving in the United States—and landed a job at IBM designing technology for the manufacture of semiconductors.

:D :D :D

PDK
06/11/2007, 03:55 PM
Năm 87, 88 chi đó tui có đọc bài báo về ông Tuệ này.

Nhớ là khi ra trường ông này về làm cho một chi nhánh của hãng IBM tại tiểu bang New York chuyên chế tạo về chips và hình như nghiên cứu về vấn đề tránh bụi bậm trong sản xuất chips thì phải. Vấn đề kiểm soát bụi bậm trong công nghệ sản xuất chips rất quan trọng.

Đó là vì lý do tại sao mà bòa con thấy mấy người sản xuất chips mẹc đồ trùm kín mít vì họ sợ bụi. Bụi đối với chúng ta thì ... hổng sao nhưng đối với mấy cái mạch điện trong VLSI thì nó ... to khổng lồ lắm (anh BL ... verify :D)

Lại ... nhớ thêm rằng cái ông này lấy bà vợ Tàu hình như học Cao Học chung tại MIT.

(Nhớ ... nhiều quá nhiều lúc ... trật lất :D :D. Hi hi)

:D :D :D

doankiem
06/12/2007, 03:26 AM
He is a long sword not short
I am too short to be him
Hat off
:D :D :D

bilu
06/12/2007, 08:49 AM
Ông nớ lúc đó còn độc thân, một mùa ổng lấy ba mươi mấy credit...
So với doankiem hay Boác Hưa, một mùa lấy hai mươi mấy credit, cộng thêm vài chục credit phải "trả bài nhà" thì ăn thua gì... Kiếm của ổng lồm sao mà "nhọn" bằng kiếm quangngai: doankiem, haita???

:D :D :D

bilu
06/12/2007, 09:16 AM
Năm 87, 88 chi đó tui có đọc bài báo về ông Tuệ này.

Nhớ là khi ra trường ông này về làm cho một chi nhánh của hãng IBM tại tiểu bang New York chuyên chế tạo về chips và hình như nghiên cứu về vấn đề tránh bụi bậm trong sản xuất chips thì phải. Vấn đề kiểm soát bụi bậm trong công nghệ sản xuất chips rất quan trọng.

Đó là vì lý do tại sao mà bòa con thấy mấy người sản xuất chips mẹc đồ trùm kín mít vì họ sợ bụi. Bụi đối với chúng ta thì ... hổng sao nhưng đối với mấy cái mạch điện trong VLSI thì nó ... to khổng lồ lắm (anh BL ... verify :D)

Lại ... nhớ thêm rằng cái ông này lấy bà vợ Tàu hình như học Cao Học chung tại MIT.

(Nhớ ... nhiều quá nhiều lúc ... trật lất :D :D. Hi hi)

:D :D :D

Anh muốn nhìn "vợ" ổng thì đầu tháng sáu này ( June 1-3 2007 ) qua San Jose tha hồ mòa nhìn bá quan văn võ, anh hùng hảo hán ...???
(tui thấy có nhiều danh nhân từ CISCO đó !!!)

:D :D :D

7th VACETS Technical International Conference
<nobr>Crowne Plaza Hotel</nobr>
<nobr>Milpitas, California</nobr>
<nobr>June 1–3, 2007</nobr>

http://64.233.167.104/search?q=cache:01rqTQInfjoJ:www.vacets.org/vtic07/program_booklet.pdf%3F%26MMN_position%3D84:84+tue+ nguyen+earned+seven+advanced+degrees+at+MIT&hl=en&ct=clnk&cd=1&gl=us
<nobr>Tue Nguyen, Ph.D. </nobr>
<nobr>Director, Tegal Corp. </nobr>
<nobr>Tue Nguyen has an extensive background in several technical interdisciplinary areas. He has nearly 15 years of experience </nobr>
<nobr>in advanced semiconductor device processes at IBM, Sharp, and Simplus, which is a copper/barrier semiconductor </nobr>
<nobr>equipment start‐up he founded. He has published dozens of papers in technical journals or conference proceedings and </nobr>
<nobr>has over 40 U.S. patents issued with several others pending. Tue was honored at the White House and featured in both </nobr>
<nobr>television shows and several newspaper articles including the New York Times, the Boston Globe and the San Francisco </nobr>
<nobr>Chronicle for his academic achievements. He earned 7 technical degrees from MIT in a record time of 7 years. His degrees </nobr>
<nobr>include BSs in Physics, Mathematics, Electrical Engineering, Computer Science, Nuclear Engineering plus an MS and PhD </nobr>
<nobr>in Nuclear Engineering. Tue is also a patent agent able to assist young companies in identifying their competitive </nobr>
<nobr>technologies while validating advantages that generate credible and cost effective patent portfolios.
</nobr>