PDA

View Full Version : Kéo Ngao Trên Sông VệDongSaBang
06/14/2007, 10:57 AM
Lại cũng ngày xưa...
Khi trời vào tháng năm, tháng sáu, nước sông Vệ ôn hòa. Những nậu ghe đánh cá, bắt ốc trên sông Vệ sầm uất hơn. Trên sông có nhiều cá bóng cát. Người ta bắt cá bóng cát bằng lưới, trúm và một cách khác là kéo ngao (nghêu). NhữNg con ngao (giống như sò, nhỏ chừng cái muỗng canh và trắng bóc) đem xỏ vào một sợi dây cước, cách khoảng chừng nữa gan tay. Đi kèm theo dây cước là một giây thừng lớn dùng dể kéo. Hai người đánh cá chèo ghe ra sông, rải giây ngao một vòng xuống nước. Xong mỗI người nắm một đầu vừa đi chàm chậm vừa kéo. Không phải kéo rị mà kéo một phát xong để ngưng một chút, xong kéo cái nữa. Kéo phải nhịp nhàng làm cho những con ngao rung lên tạo thành tiếng động trong nước (mà tiếng động trong nước nó truyền đi lẹ và xa lắm !:D) làm cho mấy con cá bóng nghe, sợ và chạy khỏi tiếng động. Hai người kéo ngao đi về phía bờ sông, nên cá cũng lần hồi đi vào bờ sông. Khi gần bờ người ta lấy lưới túm nó lại.