PDA

View Full Version : Sampleanmota
06/17/2007, 11:42 AM
<TABLE id=Table8 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD>"Làng tôi" - thơ văn biên khảo của Trương Điện Thắng
16:50:00, 16/06/2007
B.H</TD></TR><TR><TD height=20></TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 5px"><TABLE id=AvatarTable cellSpacing=3 cellPadding=0 width=1 align=left border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=left>http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/tuanthanh/0706/17/p11aaaa4.jpg</TD></TR><TR height=1><TD vAlign=top align=left></TD></TR></TBODY></TABLE>Với ba chục năm làm báo, viết văn, Trương Điện Thắng nhận ra một điều giản dị nhưng cũng rất ý nghĩa là "tất cả cảm hứng khi tôi ngồi vào bàn viết đều bắt đầu bằng tình cảm da diết về một nơi chốn nơi tôi được sinh ra, lớn lên, từ đó ra đi, trưởng thành...".
Làng tôi ra đời từ một ý tưởng bất chợt khi tác giả tham gia vào việc vận động phục dựng lại ngôi đình làng nổi tiếng ở Quảng Nam quê anh. Tập sách với lối viết dung dị, từ những bài thơ, bài báo như: Kể chuyện làng, Những câu chuyện xứ Quảng, Ba mươi năm đi tìm "muôn năm cũ", Hồi ức chợ vải... tất cả đều toát lên cái tình sâu nặng của tác giả với quê hương.

B.H
</TD></TR></TBODY></TABLE>