PDA

View Full Version : Kết quả Kỳ thi THPT -anmota
06/19/2007, 09:34 PM
http://www.ddgd.org/forum/showthread.php?t=366
http://img507.imageshack.us/img507/7964/thitngi6.png (http://imageshack.us/)
http://img507.imageshack.us/img507/82/thitnni0.png (http://imageshack.us/)

Vấn đề còn lại là ...?
AMT

anmota
06/19/2007, 09:56 PM
Khoản 10.000 cháu đậu Tú Tài ở Quảng ngãi năm này,hay mỗi năm như thế này sẽ có bao nhiêu cháu tiếp tục học lên cao hơn.Và học gì ở đâu ...
Xã hội có đủ chỗ để nuôi, để sử dụng cả triệu người có học như thế này chăng?
Làm gì thì làm, nhớ học cho giỏi một ngoại ngữ. Phải học ngày, học đêm, học từng giờ ...

http://www.rfa.org/service/audio_popup.html?file=http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2007/06/19/vtvan061807p.mp3
Đừng có dại như tôi ngày trước, cách đây 50 năm! Ôm nhiều, siết không chặt!

AMT