PDA

View Full Version : Đem Cỏ Hoa vềanmota
10/07/2004, 02:57 PM
Làm sao đem cỏ hoa...về.
http://www.nps.gov/samo/bloom/yellow.htm#Artemisia.dracunculus
Đó là một câu tôi hay nhẫm trong bụng , khi tôi qua đến California , nước Mỹ...Và từ bấy...
Nhưng đem về đâu? Và để làm chi vậy?
Theo tôi , cái đẹp cuả hoa cuả cỏ nó có ảnh hưởng đến cái đẹp nơi lòng người...

Xứ mình khí hậu khắc nghiệt. Xứ mình nghèo. Kiếm cái ăn cho no cũng đã là khó...Làm sao còn sức mà nói đến cái đẹp... ngoài sân , ngoài ngõ...ngoài đường ,...trên trời... dưới đất...
...
Nay đề nghị các bạn trên diễn đàn...mang hình ảnh hoa cỏ...vào đây - quang ngai.net.
Biết đâu cũng ơn ích cho bà con quên mình , ở đây ở đó...di dưỡng tâm tình , tính tình...
Trân trọng
anmota

anmota
10/08/2004, 10:04 PM
http://www.jimpix.co.uk/photos/gallery.asp?catid=11

anmota
10/08/2004, 10:28 PM
http://www.ne.jp/asahi/hana/monogatari/index-e.htm