PDA

View Full Version : Bói Khổng Minhanmota
07/19/2007, 04:12 PM
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=380 border=0><TBODY><TR align=middle><TD align=middle height=40>QUẺ SỐ 211 - HẠ HẠ</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=380 border=0><TBODY><TR><TD width=170>Phong Hỏa Gia Nhân
Động Hào Nhất

</TD><TD vAlign=center align=middle width=65>http://tuvi.vietshare.com/tuvi/quekhongminh/hinhquekhongminh/haoduong.gif
http://tuvi.vietshare.com/tuvi/quekhongminh/hinhquekhongminh/haoduong.gif
http://tuvi.vietshare.com/tuvi/quekhongminh/hinhquekhongminh/haoam.gif
http://tuvi.vietshare.com/tuvi/quekhongminh/hinhquekhongminh/haoduong.gif
http://tuvi.vietshare.com/tuvi/quekhongminh/hinhquekhongminh/haoam.gif
http://tuvi.vietshare.com/tuvi/quekhongminh/hinhquekhongminh/haoduongd.gif
</TD><TD width=145>Ngoại Quái: Tốn
Nội Quái: Ly

</TD></TR></TBODY></TABLE>http://tuvi.vietshare.com/hinh/trong.gif <TABLE height=150 cellSpacing=0 borderColorDark=#f4ca00 cellPadding=0 width=380 bgColor=#fffae6 borderColorLight=#ffe982 border=1><TBODY><TR vAlign=center align=middle><TD height=147>

Song yến hàm thư vũ,
Chỉ nhật nhất tề lai.
Tịch mịch yêm lưu khách,
Tòng tứ hạ điếu đhttp://tuvi.vietshare.com/hinh/trong.gifài.


Song yến ngậm thư múa nhảy hoài,
Trông chờ nó đến là ngày mai.
Nào ngờ nơi vắng giữ hành khách,
Từ đó cần câu đã hết xài.
</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=380 border=0><TBODY><TR align=middle><TD vAlign=center height=40>LỜI BÀN

</TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=380 border=0><TBODY><TR><TD align=middle height=11>http://tuvi.vietshare.com/hinh/vachmau.gif</TD></TR><TR vAlign=center align=middle><TD height=20>
Quẻ này có cái tượng: Xuất u cốc mà lên cây kiều mộc. Đôi én ngậm thư, đó là http://tuvi.vietshare.com/hinh/trong.gifđem tin mừng tới. Câu thứ 3 nhắc tới tích Nghiêm Tử Lăng. Còn câu thứ 4 nói đến chuyện Khương Tử Nha. Lặng bỏ nơi ẩn dật đi giúp Hán Quang Võ mà làm đến Quốc Sư. Nhờ vứt cần câu, bỏ phiến đá trên sông Vi mà trở thành thượng phu Văn Võ Vương nhà Châu. Người xin được quẻ này có hy vọng gặp hội phong vân.

================================================== ==
Sáng sớm hôm nay,có người gọi cho tôi báo hai cái tin. Một ở Mỹ, một ở Canada.
Một tin vui , và một tin buồn Cả hai cái tin đều liên quan đến tình bằng hữu, bằng sự quan tâm
Mới vài phút trước đây lại có người cao niên trong làng gọi đến hỏi thăm, cũng lại vơi sự quan tâm...về một người lạ hoắc -đối với ông ấy.Tôi bảo:
-- Hoặc là tôi sẽ...Bói Khổng Minh để cho anh chiêm nghiệm xem - trúng /trật - về sau này
Được quẻ như trên. Tôi không biết giải đoán quẻ...Nhưng thích chiêm nghiệm.Chí thành thông thánh.
Tôi hy vọng quẻ này nếu đúng thì sự quan tâm chúc phúc cho người khác của mình lại là chuyện giúp cho mình di dưỡng tính tình.
Lòng vị tha xả kỷ.
Đừng ngầy
AMT

</TD></TR></TBODY></TABLE>

Molang
07/21/2007, 02:28 AM
Theo trong "ứng dụng kinh dịch" viết thì quẻ Gia Nhân tượng hình mang ý nghĩa trong Lửa ngoài Gió. Lửa đã phát ra sức nóng mà còn gặp gió thì sức nóng càng lan tỏa rộng khắp. Nhưng có điều quẻ này động hào Sơ nhất (hào Âm chuyển thành hào Dương ) từ quẻ gốc nội quái Cấn (hai hào Âm một hào Dương) và (một hào Âm hai hào Dương) ngoại Tốn mà thành,(vị chi cả thảy tổng thể quẻ có 3 hào âm và 3 hào dương) mang tượng hình là Phong Sơn Tiệm: dưới núi trên gió chỉ sự thông thương dễ dàng, như thể gió thổi qua nếu không gặp phải núi ngăn chận lại thì không phải chậm; Chuyển ý nghĩa cho quẻ "không nên vội vã hấp tấp xét đoán bên ngoài hành động, kẻ trên khi được tán thán thì đừng kiêu mạn, kẻ dưới khi được lên cao thì đừng tự đắc.

Người được quẻ này tuy là quẻ Hạ Hạ, tượng quẻ có hình bên trong rổng, bên ngoài chặc chẽ nhờ vào hào sơ nhất động biến ra Dương. Trong lửa ngoài gió rõ ràng ngụ ý rằng sức nóng được dịp sẽ phát tán như quẻ đã ứng hiện.


Tôi hy vọng quẻ này nếu đúng thì sự quan tâm chúc phúc cho người khác của mình lại là chuyện giúp cho mình di dưỡng tính tình.
Lòng vị tha xả kỷ.

Tôi tâm đắc với bác anmota về điều chiêm nghiệm này, hy vọng người được quẻ sẽ cảm thấy lòng thơ thới, vì theo lẽ âm dương dịch biến đã Hạ Hạ rồi thì không còn lo điều gì tệ hại nữa. Niềm tin và hy vọng sẽ được lần lượt ấm lại như lửa sẳn có đây rồi...

Có thơ rằng:

Khai hoa kết tử chi tượng ấy,
Đồng dã cùng sanh trái mộng lành.

DongSaBang
07/21/2007, 07:02 AM
Theo trong "ứng dụng kinh dịch" viết thì quẻ Gia Nhân tượng hình mang ý nghĩa trong Lửa ngoài Gió. Lửa đã phát ra sức nóng mà còn gặp gió thì sức nóng càng lan tỏa rộng khắp. Nhưng có điều quẻ này động hào Sơ nhất (hào Âm chuyển thành hào Dương ) từ quẻ gốc nội quái Cấn (hai hào Âm một hào Dương) và (một hào Âm hai hào Dương) ngoại Tốn mà thành,(vị chi cả thảy tổng thể quẻ có 3 hào âm và 3 hào dương) mang tượng hình là Phong Sơn Tiệm: dưới núi trên gió chỉ sự thông thương dễ dàng, như thể gió thổi qua nếu không gặp phải núi ngăn chận lại thì không phải chậm; Chuyển ý nghĩa cho quẻ "không nên vội vã hấp tấp xét đoán bên ngoài hành động, kẻ trên khi được tán thán thì đừng kiêu mạn, kẻ dưới khi được lên cao thì đừng tự đắc.

Người được quẻ này tuy là quẻ Hạ Hạ, tượng quẻ có hình bên trong rổng, bên ngoài chặc chẽ nhờ vào hào sơ nhất động biến ra Dương. Trong lửa ngoài gió rõ ràng ngụ ý rằng sức nóng được dịp sẽ phát tán như quẻ đã ứng hiện.Tôi tâm đắc với bác anmota về điều chiêm nghiệm này, hy vọng người được quẻ sẽ cảm thấy lòng thơ thới, vì theo lẽ âm dương dịch biến đã Hạ Hạ rồi thì không còn lo điều gì tệ hại nữa. Niềm tin và hy vọng sẽ được lần lượt ấm lại như lửa sẳn có đây rồi...

Có thơ rằng:

Khai hoa kết tử chi tượng ấy,
Đồng dã cùng sanh trái mộng lành.

Đáng phục! Đáng phục sự khôn ngoan và tế nhị của con người.

nguyetdoan_2008
03/10/2008, 07:39 PM
còn tui thì sao
sao tui tìm kiếm trang web bói koh ra có ai đó chỉ tui hem co gì gửi vàobài viết nha của tui nha

anmota
03/10/2008, 09:06 PM
còn tui thì sao
sao tui tìm kiếm trang web bói koh ra có ai đó chỉ tui hem co gì gửi vàobài viết nha của tui nha
Cái này chăng?
http://www.vietshare.com/

Good luck!

PDK
04/09/2008, 08:42 AM
Sắp có quẻ bói mới :D

Đang ... Chờ ... Xem :D


:D :D :D