PDA

View Full Version : Thơ viết cho con gáianmota
07/23/2007, 04:18 PM
Ngày đầu tháng 9/ 2004, bắt đầu năm học mới ..... vào đêm 16 <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:place w:st="on"><st1:State w:st="on">AL</st1:State></st1:place> .... cũng giống như khao khát tự do, người ta đã lao vào chỗ chết để tìm sự sống ... người đàn bà sống an phận vì thương nhớ núm ruột của mình, sau đêm đó bỗng trở nên mạnh mẽ, vượt qua tất cả trở ngại tìm gặp lại con ...


Ngồi buồn tựa mái tây hiên
Nhìn mây vần vũ lòng phiền nhớ con

Bốn năm xa vắng mỏi mòn
Bốn năm thương nhớ héo hon hao gầy

Con tôi nhỏ dại thơ ngây
Ai xui nên cảnh thế này …
Trời ơi!
Ai làm cách trở đôi nơi
Để con tôi phải xa rời quê hương
Cho mẹ đứt khúc đoạn trường
Đếm từng ngày nhớ sầu thương nát lòng
Từng đêm thắt ruột chờ mong
Đông đi, xuân đến, mẹ trông con về
Rồi hè qua mẹ ủ ê
Lại một năm nữa tái tê với buồn

Chiều nay chớp đến từ nguồn
Mang mưa về gõ nhịp tuôn mái nhà
Từng cơn gió lạnh kéo qua
Cây trơ , lá trụi …
Thế là vào thu
Bắt đầu năm học …
Dường như
Là năm năm … cách … kể từ con đi

Ngày đi, mẹ lệ tràn mi
Còn con tíu tít , biết gì buồn đâu
Mẹ bịn rịn mãi vì sầu
Con thì nhấp nhổm : sao lâu thế này !
Bố ơi ! chừng nào mới bay ?
Mẹ đừng hôn nữa …
Giằng tay đi vào

Nhìn con chân sáo xôn xao
Mẹ cố nuốt đắng đang trào xé tim
Bố cầm tay mẹ …
lặng im...
Tần ngần chẳng nói … mắt chìm vào nhau .
=========================
Bài thơ này có tựa. Có xuất xứ : circumstance .Nhưng không có tác giả?
Khi nào tìm và biểt chắc ...sẽ xin thông báo cùng các bạn yêu thơ .
AMT

PDK
07/23/2007, 09:01 PM
Bài thơ này có tựa. Có xuất xứ : circumstance .Nhưng không có tác giả?
Khi nào tìm và biểt chắc ...sẽ xin thông báo cùng các bạn yêu thơ .
AMT


Không biết tác giả là ai nhưng dường như mỗi người ... có cái riêng trong đó, có cái ... signature, cái ... style ... của riêng mình ...

Không cần đọc bài thơ nhưng nhìn ... cách ngắt câu thơ lục bát là tui ... biết ngay tác giả là ai ... :sweatingb :sweatingb

Cách ngắt câu này tui ... hình như chỉ gặp ở 2 người và cách ngắt câu ... dường như ... gần giống trong mọi bài thơ của họ ... Một người thì ... xa lắc xa lơ nên ... chắc chắn không phải ... còn người kia thì ... đợi bác Anmota ... bói ... Khổng Minh. Hi hi. :thumbsup: :thumbsup:


:D :D :D

anmota
07/24/2007, 11:16 AM
<TABLE class=tborder id=woltable cellSpacing=1 cellPadding=6 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD class=alt1 width="35%">11:10 AM khách </TD><TD class=alt2 width="35%">Ðang Ðọc Ðề Tài
http://www.quangngai.net/forum/images/styles/ongdo/misc/subscribed.gif Thơ viết cho con gái (http://www.quangngai.net/forum/showthread.php?t=10477)
</TD><TD class=alt1>66.137.7.89 (http://www.quangngai.net/forum/online.php?do=resolveip&ipaddress=66.137.7.89)
</TD></TR></TBODY></TABLE>

Có người Khách
ở Viễn phương ...
....
...
Ai đây ta?

DongSaBang
07/24/2007, 11:29 AM
Lâu lắm rồi sao không thấy chị tui ghé vào đây.???!!!

HaiTa
07/25/2007, 02:22 PM
Tác giả là nhà thơ ... Tứ Nương hay Bà Táo phải hông hê ? :D

HaiTa
07/25/2007, 02:27 PM
Lâu lắm rồi sao không thấy chị tui ghé vào đây.???!!!
Chị Bác xa lắc xa lơ
Chị Bác hổng biết bi giờ ở đâu
Chị Bác ở bến giang đầu
Chị Bác luân lạc chắc sầu khôn nguôi ...

anmota
07/25/2007, 02:47 PM
Tác giả là nhà thơ ... Tứ Nương hay Bà Táo phải hông hê ? :DHaiTa

Hình như Ông Táo biết Bà
CHỊ TA VỀ VỚI ANH ...VA ...bấy chầy.
(Nghe qua rồi bỏ chớ ngầy)
AMT

anmota
07/25/2007, 11:46 PM
Ngày đầu tháng 9/ 2004, bắt đầu năm học mới ..... vào đêm 16 <ST1:p.... cũng giống như khao khát tự do, người ta đã lao vào chỗ chết để tìm sự sống ... người đàn bà sống an phận vì thương nhớ núm ruột của mình, sau đêm đó bỗng trở nên mạnh mẽ, vượt qua tất cả trở ngại tìm gặp lại con ...
-------------
QuanTòa
Chị đã tìm được con của chị rồi chứ?
Người mẹ:
-- Vâng, Honor!
Judge:
-- Chị nhà thơ ...? Chị có thể dich bài thơ này ra Anh ngữ ...
Poet:
-- Thưa Luật sư của tôi và tôi đều là những nhà thơ, Honor!
-- Great ! Xin Luật sư vui lòng cho Tòa tôi nghe bản dịch Anh ngữ...Và chị đọc cho thật chuẩn, chúng tôi sẽ xin phép được ghi âm
Ngồi buồn tựa mái tây hiên
Nhìn mây vần vũ lòng phiền nhớ con

Bốn năm xa vắng mỏi mòn
Bốn năm thương nhớ héo hon hao gầy

Con tôi nhỏ dại thơ ngây
Ai xui nên cảnh thế này …
Trời ơi!
-- Xin luât sư dịch:
Luật sư:
"Seat west wing quasi sadness.
View giblets conditions threatened rain osier trouble remembrance for son.
Hopelessly far away quadrennial.
Quadrennial misss worn-out droop.
My Son is naive young and innocent.
Who cause this pose scene &.
Heavens!.

Ai làm cách trở đôi nơi
Để con tôi phải xa rời quê hương
Cho mẹ đứt khúc đoạn trường
Đếm từng ngày nhớ sầu thương nát lòng
Từng đêm thắt ruột chờ mong
Đông đi, xuân đến, mẹ trông con về
Rồi hè qua mẹ ủ ê
Lại một năm nữa tái tê với buồn

Who perform the duties of fences off couple where.
Để my son is right outward-bound faraway.
Give painful cut to mother.
ĐếM every day remember giblets doughy lance sorrow.
Ever wait entrails constriction night wait.
Đông mother gone, spring come, look son that return.
Then mother past veranda is sorrowful.
Go back to wherewith glowering numbeness palish another annual plant

-- Beautiful version! Mai, Tòa nghe...tiếp.
...