PDA

View Full Version : Thuốc NổBa Tan
08/28/2007, 12:31 PM
Cô Yamaha quơi,

Thùng ... thuốc nổ này ... ở đâu vậy cô Yamaha ?

Ở bờ đông hay bờ tây dzị cô ?


Thưa boác PDK, thước nổ ở bờ đông ạ. Nổ dữ lém ạ, ai cũng nghe hết ạ, coi chừng điết tai người ta ạ.

IceMan
08/28/2007, 12:40 PM
Coái dụ thuốc nổ phải mời anh Bilu tiếp tục viết hồi ký " Những mảnh đời lựu đạn " mới được. :D :D

PDK
08/28/2007, 12:40 PM
Thưa boác PDK, thước nổ ở bờ đông ạ. Nổ dữ lém ạ, ai cũng nghe hết ạ, coi chừng điết tai người ta ạ.


Dọa sáng sớm em tưởng thùng TNT ở ... bờ đông.

Trưa trưa em nhận được thêm cái i meo của người khác ở ... bờ tây (nguyên xi bài thơ mòa hổng thấy có ... thuốc nổ đẹt dưới đít :D).

Em bị ... con phiu sần ... về vị trí của cái thùng thuốc nổ nên em mới hỏi để vờ ri phai lại ...


:D :D :D