PDA

View Full Version : Mác Lê Giáo... Sưdoankiem
09/08/2007, 09:53 PM
Dân Việt nam thời nay mà nghe ông này chắc hãi hùng
http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=37&sub=130&article=104317

Tiếp tục một cách kiên định và sáng tạo con đường xã hội chủ nghĩa
ND – Chúng tôi xin giới thiệu bài viết của GS Nguyễn Đức Bình. Bài viết gồm bốn phần: Sự lựa chọn của chính lịch sử dân tộc; Thế giới đổi thay; thời đại không thay đổi; Tiếp tục đi con đường thời đại. Kiên định. Ðổi mới. Sáng tạo; Chớ ảo tưởng vào chủ nghĩa xã hội dân chủ, vào "con đường thứ ba".

Sau những biến động chính trị ở Ðông Âu và Liên Xô cuối thập niên 80 đầu 90 thế kỷ trước, một chiến dịch công kích, phê phán, xuyên tạc, bôi nhọ chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Mác - Lê-nin dấy lên từ nhiều phía.

Kẻ thù chủ nghĩa Mác từng vu cáo, xuyên tạc, bác bỏ học thuyết cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động suốt một thế kỷ rưỡi nay, giờ đây như có được cơ hội vàng, càng ra sức xuyên tạc, bác bỏ, hòng chôn vùi nó vĩnh viễn.

Trước tình hình đó, nhiều người hoang mang, dao động về lý tưởng, có người khuyên Ðảng ta từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ, Ðảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn bởi, theo họ, thời thế (thời đại) đã thay đổi. Cá biệt có người cho rằng sự lựa chọn ấy đã sai từ đầu; giá như lúc đó đi con đường khác thì biết đâu nước ta vẫn giành được độc lập, kinh tế vẫn phát triển, lại tránh được mấy cuộc chiến trường kỳ, gian khổ, tốn bao xương máu.

Vậy, phải chăng lịch sử đang lắp lại: đầu thế kỷ 21 dân tộc ta phải làm lại cái việc "tìm đường", "chọn đường" như đầu thế kỷ 20? Phải chăng Cương lĩnh 1991 của Ðảng đã lỗi thời?

Bài gồm 4 phần:

1. Sự lựa chọn của chính lịch sử dân tộc

2. Thế giới đổi thay; thời đại không thay đổi

3. Tiếp tục đi con đường thời đại. Kiên định. Ðổi mới. Sáng tạo

4. Chớ ảo tưởng vào chủ nghĩa xã hội dân chủ, vào "con đường thứ ba"

I. Sự lựa chọn của chính lịch sử dân tộc

Không thể chấp nhận cái thuyết "chọn sai đường" và "giá như...". Vấn đề ở đây thật ra không phụ thuộc mong muốn chủ quan một ai mà suy cho cùng là quyết định khách quan của chính lịch sử.

Đọc tiếp ở đây

http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=37&sub=130&article=104317

anmota
09/15/2007, 09:11 AM
1. Sự lựa chọn của chính lịch sử dân tộc

2. Thế giới đổi thay; thời đại không thay đổi

3. Tiếp tục đi con đường thời đại. Kiên định. Ðổi mới. Sáng tạo

4. Chớ ảo tưởng vào chủ nghĩa xã hội dân chủ, vào "con đường thứ ba"

Ong Binh nói cái gì vậy ta!
AMT

doankiem
09/15/2007, 04:40 PM
Ổng nói gì ổng nói, về Mỹ rồi hẵn nói :D :D :D

Liên Chiểu
09/15/2007, 05:20 PM
Khi ông Einstein nói ổng hổng giỏi hơn ông Newton nhưng ổng đứng trên vai của ông Newton làm cháu nhớ ngược dòng thời gian một chuyện như vầy ...

Số là trong trường cháu học, lớp vật lý, có dán hình các sư tổ của ngành vật lý và hổng biết có phải ngẫu nhiên hay là theo trình tự thời gian mà hình hai ông Galie Galileo và ông Issac Newton được dán kề bên nhau :clover:

Có cái điểm này hơi lạ lạ là năm mà ông Galileo mất là năm 1642 thì cũng chính là năm mà ông Newton ra đời ! (có sách ghi là 1643)

Vậy thì ông Newton ... đứng trên vai của ông Galileo !

Và ... dù sao thì trái đất ... vẫn quay tròn ... :clover::clover: :clover: :clover: