PDA

View Full Version : Cánh cửa xe nhà bác AMTKhách Viếng Thăm
09/11/2007, 07:45 PM
O TA có lẽ nên sửa lại chi tiếc nầy: XT thì ở Calif, nhưng BL thì dường như không.

nguyễn ngớ ngẫn