PDA

View Full Version : Mừng Trung Thuhoang_philong
09/26/2007, 03:05 AM
ặc các bác ở hải ngoại quên tết Trung Thu rồi hả hay lớn rồi không muốn nhớ tới vậy?.Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ nhá

http://i6.photobucket.com/albums/y203/hoang_philong/diendanMODUC/tt10.jpg
http://i6.photobucket.com/albums/y203/hoang_philong/diendanMODUC/tt11.jpghttp://i6.photobucket.com/albums/y203/hoang_philong/diendanMODUC/tt09.jpghttp://i6.photobucket.com/albums/y203/hoang_philong/diendanMODUC/tt08.jpg
http://www4.webng.com/gailoan/TetTrungThu_Remix_DJDuy.wma
http://www.youtube.com/watch?v=ugoz70zeMhk&eurl=