PDA

View Full Version : Muốn nắm đầu liền ông?HaiTa
09/29/2007, 05:54 PM
5 Ways to Get Into a Man's Head <!-- sub head -->
To get into his heart, start by getting into his head
<!-- author(s) -->
By Caroline Presno, Ed.D., P.C.C. (http://dating.personals.yahoo.com/singles/gettingstarted/3110/5-ways-to-get-into-a-mans-head;_ylc=X3oDMTIxYXZja3JrBF9TAzI3MTYxNDkEc2VjA2Zw X3RvZGF5BHNsawM1LXdheXMtdG8tZ2V0LWludG8tYS1tYW5zLW hlYWQEenoDYWJj#author_bio) Special to Yahoo! Personals <!-- date -->Updated: Sep 29, 2007
http://f3.yahoofs.com/ymg/authorbiography/authorbiography-670948719-1190836593.jpg?ymx1EM.Cx9RjOh.O
<FORM class=yperUiRating id=yperUiRatingForm name=yperUiRatingForm action=http://dating.personals.yahoo.com/content/rateitem;_ylc=X1MDMjAyMjQ4NDcyMQRfcgMyBHNlYwNsem9u ZQRzbGsDY3RhcmF0ZQ-- method=post></FORM>
How many times have you wondered, "What is this guy thinking!" If you want to get into a man's heart, you have to start by getting into his head. The problem is many men have a hard time being open about their thoughts and feelings.
Armed with the following five techniques, a man will feel more comfortable opening up to you, so you can develop better communication with him and, ultimately, enjoy a better relationship.
1. Let him know you care about what he is saying. A man won't open up to you unless he knows you care. One of the best ways to convey this to him is through your body language. To show your interest, unfold your arms, lean into him and allow your eyes to meet his in a natural way. <!--Start module -->

http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/us/per/abk/grp/1/grp_cmsk1pq1_i_18x15_nw_i_1.gifLet him know that you get what he is sayinghttp://l.yimg.com/us.yimg.com/i/us/per/abk/grp/1/grp_cmsk1pq2_i_18x15_se_i_1.gif

<!--End module-->
Let him know that you get what he is saying with a nod of the head or a raise of your brow.
Also, try "mirroring," which means that you absorb his body movement and convey it back to him. So if he looks stressed telling a story, you look stressed as well. It's like saying, "I feel what you are feeling. I'm putting myself in your shoes."
2. Be nonjudgmental. No man is going to let you into his real thoughts if he senses he is going to be criticized or put down. Leave out comments like "How could you do something like that?" or "That's not something I would do."
<!--Start module -->

http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/us/per/abk/grp/1/grp_cmsk1pq1_i_18x15_nw_i_1.gifGive him the freedom to express himself openly and honestlyhttp://l.yimg.com/us.yimg.com/i/us/per/abk/grp/1/grp_cmsk1pq2_i_18x15_se_i_1.gif

Give him the freedom to express himself openly and honestly without judgment and you'll be surprised at all that comes out. You don't have to condone or agree with everything he says. You're simply creating an environment where he has the freedom to say it.
3. Don't use the word "why." When psychotherapists are in training, they are often taught to erase the word "why" from their vocabulary, because "why" questions frequently sound negative and critical.
When you ask a man, "Why did you do it that way?" it can come across as "Are you stupid, why on earth would you choose to do it that way?" Now he's on the defensive before you even finish the sentence. Practice using substitutes such as "Tell me more about it" instead of "Why did you do it?"
4. Never say, "We need to talk." Nothing makes a man want to talk less than hearing "We need to talk." It conveys the message that he's done something wrong, he's in trouble for it, and you are going to let him have it. He will shut down before the conversation starts.
<!--Start module -->

http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/us/per/abk/grp/1/grp_cmsk1pq1_i_18x15_nw_i_1.gifThe best way to bring up an important topic is to ease into it.http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/us/per/abk/grp/1/grp_cmsk1pq2_i_18x15_se_i_1.gif

<!--End module-->
The best way to bring up an important topic is to ease into it. Choose a time when you are both doing a small task together such as light cleaning or cooking, which takes the harsh focus away from "the talk" and will make him more comfortable. Remember not to approach him while he is involved in something important to him like Monday night football. (Heare are some other ideas about dealing with a football fan (http://dating.personals.yahoo.com/singles/datingtips/39624/dating-a-football-fanatic).)
5. Learn how to really listen. Chances are you always listen to him but you don't always hear him. How many times have you had something else on your mind as he is talking to you? Or maybe you are thinking about what you're going to say next instead of paying full attention.
It's important to stay in the "hear" and now with him, rather than letting your own thoughts or the outside world intrude. A man can sense when you really want to hear what he has to say -- true listening is the best way to get him talking true to you.

Tùy Anh
09/29/2007, 06:08 PM
I don't ask you "Why did you do it?" more.

Now "Tell me more about it" please ! Bác Hai

I would like to get Into my Man's Head :wub:


TA

anmota
09/29/2007, 08:42 PM
Go ahead!
AMT

anmota
09/29/2007, 09:04 PM
đầu đây nắm đi ...

Tùy Anh
09/30/2007, 06:59 AM
Một ông Hiền Nhất :innocent:

Một ông Dữ nhất :chris:

Cả hai cùng không có tóc ! :wub:

Mần răng bi chừ ? :crying:

Bác đưa nhà cháu tới " tận cùng bằng số " hi? :stuart:

TA

PDK
09/30/2007, 07:36 AM
Một ông Hiền Nhất :innocent:

Một ông Dữ nhất :chris:

Cả hai cùng không có tóc ! :wub:
Ha ha ha.

Ông Hiền Nhứt ?

Có lần tờ báo Times Magazine phỏng vấn Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trong cuộc phỏng vấn thì phóng viên của tờ báo có hỏi Đức ĐLLM rằng ... trong cuộc đời ông, ông cảm thấy mình đánh mất (miss - hổng biết dịch dật đúng hông :D) cái gì nhứt ?

Cô biết ổng trả lời ra sao hông ?

Người "hiền nhứt" đang muốn ... Làm Người !Ông Dữ Nhứt ?

Sau khi bị bỏ tù, ông dữ nhứt xâm trên mình hình Mao Xính Xáng xong gia nhập đạo Hồi Giáo.

Người "dữ nhứt" đang muốn ... Làm Thánh !Cả hai ông đều không có tóc ?

Có hết đó cô ơi, chỉ ... cạo thui :D :D


Trong McDonald quảng cáo có cái câu ... Now you see, now you don't. Trong Phật giáo có cái câu ... hư là thực, thực là hư. Trong binh pháp có cái câu ... Giả là Thực, Thực là Giả. Quân đội Mỹ có câu ... Be all you can be :D :D. Bác ... Ta...BaLô ... đang dùng ... binh pháp

Thánh muốn Làm Người, Người muốn Làm Thánh ! :D :DJK.:D :D :D

Tùy Anh
09/30/2007, 06:17 PM
Người "hiền nhứt" đang muốn ... Làm Người !

Người "dữ nhứt" đang muốn ... Làm Thánh !

:D :D :D

Nhớ hồi mới vào diễn đàn, K có nói " ... thiệt tình chẻng muốn, mà thấy O viết ngồ ngộ nên cứ chạy theo O hoài đối đáp cho vui ... " có thể từng câu chữ hơi khác, nhưng đại loại là vậy !

Bi chừ chẻng biết ai chạy theo ai :sweatingb vì đường chạy đã thành vòng tròn bao quanh khán đài, mà K thì càng ngày càng giỏi, thông minh và hóm hỉnh nữa ... :thumbsup: maybe K chạy tám vòng rùi mà bà già này vẫn còn lẩn quẩn một vòng, khiến lão bà bà chợt nhớ :

" Thông minh nhất Nam Tử,
Yếu vi thiên hạ kỳ " ( câu hai hong chắc nhớ đúng, ới Cụ AMT cứu bồ :unsure: )

Cứ nghĩ vào diễn đàn mà chẳng còn ai đối đáp để đùa với mình nữa thì buồn biết mấy hỉ ? :clover: Dzị roáng chạy đua nha !

TA

PDK
09/30/2007, 09:47 PM
Mấy hôm nay ... chọc hoài mòa hổng thấy ... cô giận !!! Càng chọc lại càng ... hiền ra !!! Sao lọa dzị hổng biết :D :D

Điệu này chắc cháu phải học cách tu tiên này quá.


Đạo Hồi có bảy nàng tiên
Quê tui chỉ được ... ưu tiên ... một nàng
Sáng ra ú ớ mơ màng
Tiên ơi, tiên hỡi, bảy nàng ... ở đâu ?
Bảy nàng ở tận đẩu đâu
Nơi đây chỉ một nàng dâu ... riêng mình


Hi hi. Trớt quớt. Chẳng dính dáng chi hết. Nói chuyện ... lãng xẹt ... xem cô có ... giận hông :D :D. Hổng giận ... chọc tiếp :D :D:D :D :D