PDA

View Full Version : Thơ anh Lê Vinhdoankiem
09/30/2007, 12:52 PM
Anh Lê Vinh nhờ gửi mấy bài thơ lên qn.net chào bà con. Ảnh ngại nên sent cho ĐK

Quảng Ngãi và kẻ phụ tình


Đừng hỏi vì sao tôi xa em
Nếu không xa làm sao tôi nhớ
Nếu không xa chắc gì không trắc trở
Chắc gì ta còn ở mãi trong nhau

Buổi tôi đi trời đất thay màu
Non nước phủ một màn đen man rợ
Sống chết đại dương lòng không run sợ
Nhưng nhìn quê hương gan ruột tơi bời
Thôi cũng đành làm kẻ phụ tình thôi

Kẻ phụ tình nửa đời lưu lạc
Đêm đêm nằm thao thức với tình xưa
Nhớ bước em về hai buổi sớm trưa
Vai oằn nặng bốn mùa mưa nắng

<script><!-- D(["mb","Bo bo nhai hoài em thèm cơm gạo trắng\u003c/span\>\u003c/i\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"margin:0in 0in 0pt\"\>\u003ci\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12pt\"\>Đêm\n nằm mơ em cười với nồi cơm\u003c/span\>\u003c/i\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"margin:0in 0in 0pt\"\>\u003ci\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12pt\"\>Rồi giật mình thức giất giữa cô đơn\u003c/span\>\u003c/i\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"margin:0in 0in 0pt\"\>\u003ci\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12pt\"\>Nghe nước mắt thấm bờ môi lạnh giá\u003c/span\>\u003c/i\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"margin:0in 0in 0pt\"\>\u003ci\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12pt\"\> \u003c/span\>\u003c/i\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"margin:0in 0in 0pt\"\>\u003ci\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12pt\"\>Em là ai\n bỗng nhiên thành xa lạ\u003c/span\>\u003c/i\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"margin:0in 0in 0pt\"\>\u003ci\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12pt\"\>Em là ai tôi nhìn mãi không ra\u003c/span\>\u003c/i\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"margin:0in 0in 0pt\"\>\u003ci\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12pt\"\>Em là người sao giống một hồn ma\u003c/span\>\u003c/i\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"margin:0in 0in 0pt\"\>\u003ci\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12pt\"\>Quê hương mình đâu phải bãi tha ma…\u003c/span\>\u003c/i\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"margin:0in 0in 0pt\"\>\u003ci\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12pt\"\> \u003c/span\>\u003c/i\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"margin:0in 0in 0pt\"\>\u003ci\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12pt\"\>Kẻ phụ tình hơn nửa đời lưu lạc\u003c/span\>\u003c/i\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"margin:0in 0in 0pt\"\>\u003ci\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12pt\"\>Đêm đêm nằm nghe tiếng nước sông Trà\u003c/span\>\u003c/i\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"margin:0in 0in 0pt\"\>\u003ci\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12pt\"\>Sông Trà Bồng ,Trà Khúc chảy thiết tha\u003c/span\>\u003c/i\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"margin:0in 0in 0pt\"\>\u003ci\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12pt\"\>Sao đau nhói như hai dòng nước\n mắt\u003c/span\>\u003c/i\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"margin:0in 0in 0pt\"\>\u003ci\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12pt\"\> \u003c/span\>\u003c/i\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"margin:0in 0in 0pt\"\>\u003ci\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12pt\"\>Kẻ phụ tình đã đành là bội bạc\u003c/span\>\u003c/i\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"margin:0in 0in 0pt\"\>\u003ci\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12pt\"\>Vẫn mơ ngày về lại cố hương\u003c/span\>\u003c/i\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"margin:0in 0in 0pt\"\>\u003ci\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12pt\"\>Vẫn mong ngày gặp lại người\n thương..\u003c/span\>\u003c/i\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"margin:0in 0in 0pt\"\>\u003ci\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12pt\"\> \u003c/span\>\u003c/i\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"margin:0in 0in 0pt\"\>",1] ); //--></script>Bo bo nhai hoài em thèm cơm gạo trắng
Đêm nằm mơ em cười với nồi cơm
Rồi giật mình thức giất giữa cô đơn
Nghe nước mắt thấm bờ môi lạnh giá

Em là ai bỗng nhiên thành xa lạ
Em là ai tôi nhìn mãi không ra
Em là người sao giống một hồn ma
Quê hương mình đâu phải bãi tha ma…

Kẻ phụ tình hơn nửa đời lưu lạc
Đêm đêm nằm nghe tiếng nước sông Trà
Sông Trà Bồng ,Trà Khúc chảy thiết tha
Sao đau nhói như hai dòng nước mắt

Kẻ phụ tình đã đành là bội bạc
Vẫn mơ ngày về lại cố hương
Vẫn mong ngày gặp lại người thương..

<script><!-- D(["mb","\u003ci\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12pt\"\>Tháng Giêng hoa nở trên đầu núi\u003c/span\>\u003c/i\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"margin:0in 0in 0pt\"\>\u003ci\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12pt\"\>Cây cỏ trầm luân biết trở mình\u003c/span\>\u003c/i\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"margin:0in 0in 0pt\"\>\u003ci\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12pt\"\>Riêng em một góc đời thui thủi\u003c/span\>\u003c/i\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"margin:0in 0in 0pt\"\>\u003ci\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12pt\"\>Nào biết mùa xuân có tái sinh..\u003c/span\>\u003c/i\>\u003ci\>\u003cspan\>\u003c/span\>\u003c/i\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"margin:0in 0in 0pt\"\>\u003ci\>\u003cspan\>\u003cfont size\u003d\"3\"\> \u003c/font\>\u003c/span\>\u003c/i\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"margin:0in 0in 0pt\"\>\u003ci\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12pt\"\>Lê Vinh\u003c/span\>\u003c/i\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12pt\"\>.\u003c/span\>\u003c/div\>",1] ); D(["mb","\u003cspan class\u003dad\>\u003cp\> \n \u003chr size\u003d\"1\"\>Need a vacation? \u003ca href\u003d\"http://us.rd.yahoo.com/evt\u003d48256/*http://travel.yahoo.com/;_ylc\u003dX3oDMTFhN2hucjlpBF9TAzk3NDA3NTg5BHBvcwM 1BHNlYwNncm91cHMEc2xrA2VtYWlsLW5jbQ--\" target\u003d\"_blank\" onclick\u003d\"return top.js.OpenExtLink(window,event,this)\"\>Get great deals \nto amazing places \u003c/a\>on Yahoo! Travel. \u003c/p\>\u003c/span\>",0] ); D(["ce"]); //--></script>Tháng Giêng hoa nở trên đầu núi
Cây cỏ trầm luân biết trở mình
Riêng em một góc đời thui thủi
Nào biết mùa xuân có tái sinh..

Lê Vinh.

doankiem
09/30/2007, 12:52 PM
Tên giữ đền


Tôi biết rồi em sẽ ra đi
Như dòng sông không bao giờ ngừng chảy
Như máu trong tim không thể nào đứng lại
Và em đi em sẽ không về

Tôi chỉ là một gã u mê
Một tên giữ đền khờ khạo
Giữ đền thiêng mà không sùng đạo
Nên suốt đời là kẻ gác dan

Tôi vẫn lau chùi từng thềm cửa bực thang
Vẫn chắt chiu những tượng hình đã cũ
Những sáng nắng tươi những chiều mưa phủ
Vẫn hoa hồng và những hối chuông

Dĩ nhiên là tôi sẽ hết buồn
<script><!-- D(["mb","Khi ngôi đền xưa không còn thiêng nữa\u003c/span\>\u003c/i\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"margin:0in 0in 0pt\"\>\u003ci\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12pt\"\>Tên giữ đền sẽ âm thầm đóng cửa\u003c/span\>\u003c/i\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"margin:0in 0in 0pt\"\>\u003ci\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12pt\"\>Và ra đi trong một tối im lìm..\u003c/span\>\u003c/i\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"margin:0in 0in 0pt\"\>\u003ci\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12pt\"\> \u003c/span\>\u003c/i\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"margin:0in 0in 0pt\"\>\u003ci\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12pt\"\>Nhưng giữa đền vẫn còn một trái tim…\u003c/span\>\u003c/i\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"margin:0in 0in 0pt\"\>\u003ci\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12pt\"\> \u003c/span\>\u003c/i\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"margin:0in 0in 0pt\"\>\u003ci\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12pt\"\> \u003c/span\>\u003c/i\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"margin:0in 0in 0pt\"\>\u003ci\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12pt\"\>Lê Vinh\u003c/span\>\u003c/i\>\u003c/div\> \u003cdiv style\u003d\"margin:0in 0in 0pt\"\>\u003ci\>\u003cspan style\u003d\"font-size:12pt\"\> \u003c/span\>\u003c/i\>\u003c/div\>\u003cp\> \n \u003chr size\u003d\"1\"\>Got a little couch potato? \u003cbr\>\nCheck out fun \u003ca href\u003d\"http://us.rd.yahoo.com/evt\u003d48248/*http://search.yahoo.com/search?fr\u003doni_on_mail&p\u003dsummer+activities+for+kids&cs\u003dbz\" target\u003d\"_blank\" onclick\u003d\"return top.js.OpenExtLink(window,event,this)\"\>summer activities for kids.\u003c/a\>\u003c/p\>",0] ); //--></script>Khi ngôi đền xưa không còn thiêng nữa
Tên giữ đền sẽ âm thầm đóng cửa
Và ra đi trong một tối im lìm..

Nhưng giữa đền vẫn còn một trái tim…


Lê Vinh

doankiem
09/30/2007, 12:54 PM
Tết trắng

Buổi sáng ra đi trời chưa kịp sáng
Buổi chiều trở về trời đã vào đêm
Bốn bức tường trơn ngày ngày giam lỏng
Thương nhớ quê hương đòi đoạn trong lòng

Này hỡi mùa xuân về chi bỡ ngỡ
Nào thấy mai vàng cúc thắm gì đâu
Chỉ thấy quanh ta ngập trời tuyết đổ
Tuyết trắng mênh mông trắng ngập hồn sầu

Ai uống dùm ta rượu mừng năm mới'
Xin uống dùm luôn cả nỗi nhục nhằn
Ngày tháng lưu vong oằn vai cơm áo
Thẹn với quê nhà hai tiếng thuỷ chung...

Đã mấy mùa xuân dặm ngàn cách trở
Nước mắt mẹ già còn đủ khóc không
Tết ở quê hương Tết không pháo đỏ
Tết ở quê người Tết trắng như bông...

Lê Vinh

vuithoima`
09/30/2007, 03:01 PM
Xin chào các thầy cô,các anh chị cùng các bạn hữu trong diễn đàn QN.net.
Cám ơn Đoản Kiếm đã post giùm mấy bài thơ
Coi như mình đã có chút gì để đóng góp cùng diễn đàn..(cho vui)
Thân mện
Lê Vinh

PDK
09/30/2007, 05:28 PM
Welcome onboard. Tui thích 2 câu thơ của anh ở trên và ... cải biên cho riêng tui :D :D

Tết ở quê hương Tết không pháo đỏ
Tết ở quê người Tết trắng như bông...

Tết ở quê hương, Tết không pháo đỏ
Xuân nơi xứ người, Xuân phủ màu tang
:D :D :D

Tùy Anh
09/30/2007, 06:24 PM
Welcome Lê Vinh, LV cũng dân Quảng hử? có gì mà bẽn lẽn ! cứ viết tưới hột sen, post vào là có người vô đối đáp lại liền.

Bèng chứng : PDK. Hén chuyên chạy Maraton đó.

Chúc vui và sáng tác nhiều cho bòa con đọc nhen.

Thân Mện ( đúng giọng Quảng chưa? )

TA

vuithoima`
09/30/2007, 08:24 PM
Cám ơn PDK đã thích 2 câu của tui...(và đã cải biên)..Đó là một khích lệ lớn cho người mới tham gia..
Cám ơn TuỳAnh..tui mới dzô nên còn bẽn lẽn lắm và cũng không dám viết tưới hột dưa..í tưới hột sen...Giọng Tuỳ Anh thì đúng là giọng Quảng ngãi rùi, nhưng người QN không nói thân mện...( tui type lộn đó)
Thân mến.

PDK
09/30/2007, 09:35 PM
Bèng chứng : PDK. Hén chuyên chạy Maraton đó.


Thân Mện ( đúng giọng Quảng chưa? )

TA


Anh BL giò dài mới chạy Marathon, còn cháu, giò ngắn thì chạy ... short-rathon :D :D

Thân mện lòa ... Huế Kỳ :D :D

:D :D :D

bilu
10/01/2007, 08:20 AM
Hồn Thơ còn rất rất trẻ trung... yêu nhiều, yêu đời... :thumbsup::thumbsup::thumbsup: hình như của ông L Vinh Danh???
Còn hình Bác dưới là LVHĐ???

:D :D :D

anmota
10/01/2007, 12:18 PM
hình như của ông L Vinh Danh???- Bilu [sick]

doankiem
10/01/2007, 12:48 PM
Thì ra chú anmota cũng ghé thăm ông già tui
Cám ơn chú

doankiem
10/01/2007, 01:49 PM
Hồn Thơ còn rất rất trẻ trung... yêu nhiều, yêu đời... :thumbsup::thumbsup::thumbsup: hình như của ông L Vinh Danh???
Còn hình Bác dưới là LVHĐ???

:D :D :D

Hổng có ông LVD ở đây đâu BL, trông gà hóa cuốc rùi :D :D

Anh LV hổng có bà con với tui đâu :D :D

Tùy Anh
10/01/2007, 09:36 PM
Anh BL giò dài mới chạy Marathon, còn cháu, giò ngắn thì chạy ... short-rathon :D :D

Thân mện lòa ... Huế Kỳ :D :D

:D :D :D

Cám ơn K about chữ Marathon ...

TA

vuithoima`
10/02/2007, 06:23 PM
Không ngờ tên Lê Vinh của tui làm Anmota và bilu nhầm lẫn. Tui đã bỏ bớt chữ văn ở giữa..Tên thật của tui là Lê văn Vinh. Nhà ở trước đài phát thanh QN. Bà con nào ở gần đó thì chắc biêt. Xin lỗi Anmota và Bilu nhé...

vuithoima`
10/02/2007, 06:34 PM
Con cá hố biển Sa Huỳnh

Mùa nước này em bơi về đâu
Hỡi con cá hố lẽ loi sầu
Em bơi giữa biền đời xô động
Nên sóng lòng anh sóng bạc đầu

Lê vinh

bilu
10/03/2007, 08:42 AM
Không ngờ tên Lê Vinh của tui làm Anmota và bilu nhầm lẫn. Tui đã bỏ bớt chữ văn ở giữa..Tên thật của tui là Lê văn Vinh. Nhà ở trước đài phát thanh QN. Bà con nào ở gần đó thì chắc biêt. Xin lỗi Anmota và Bilu nhé...

Hì hì we'o cờm anh Lê Vinh. Tui chỉ chọc bậy chọc bạ cho thầy doankiem lên tiếng thui. Chứ Lê Vinh Danh thì lồm "nhớn" ở tuốt bên nớ... chứ đâu có "lưu vong" "tết trắng" như anh bên ni đâu:

" Ai uống dùm ta rượu mừng năm mới'
Xin uống dùm luôn cả nỗi nhục nhằn
Ngày tháng lưu vong oằn vai cơm áo
Thẹn với quê nhà hai tiếng thuỷ chung...
...
Tết ở quê hương Tết không pháo đỏ
Tết ở quê người Tết trắng như bông..."

Ở Đài Phát Thanh, thì tui có biết anh Lê Tịnh, thủ môn cũng lẫy lừng của TQT.

:D :D :D

IceMan
10/03/2007, 09:44 AM
Anh BL ở đâu mà cũng "gành" khu Đài phát Thanh quá hỉ? :D
Không biết anh Vui thoi mà có gần nhà thầy Thành dạy Sử không?

bilu
10/03/2007, 02:37 PM
Nhà ông thầy Thành bây chừ là quán cà phê, còn ông Thầy thì trở thành minh tinh điện ảnh đất "Cẩm Thành" !!!

:D :D :D

vuithoima`
10/03/2007, 04:38 PM
Chào IceMan và Bilu...Biết thế nào khi nói đến trước đài phát thanh là sẽ có người biêt....Ông thầy Thành là anh ruột cùa tui đó các ban...Ổng giờ giúp vợ bán cafe và làm văn nghê..( nick name của ổng là Lê văn Ngọ =Lo văn nghệ). Tui mới vào nên biết rất ít người trong này Chỉ biết được thầy Phạm Huệ, anh Tạ cự Hải, Yên Sơn và Đoản Kiếm..Đoản Kiếm nói từ từ rùi sẽ quen biết hết Tui mong là như vây....

Tùy Anh
10/03/2007, 06:49 PM
Chào IceMan và Bilu...Biết thế nào khi nói đến trước đài phát thanh là sẽ có người biêt....Ông thầy Thành là anh ruột cùa tui đó các ban...Ổng giờ giúp vợ bán cafe và làm văn nghê..( nick name của ổng là Lê văn Ngọ =Lo văn nghệ). Tui mới vào nên biết rất ít người trong này Chỉ biết được thầy Phạm Huệ, anh Tạ cự Hải, Yên Sơn và Đoản Kiếm..Đoản Kiếm nói từ từ rùi sẽ quen biết hết Tui mong là như vây....

Như TA đây chỉ biết mỗi Bác AMT mà cũng biết hết nội tình xứ Quảng. vuithoima` biết tới 4 nhân vật nổi cộm đại biểu xứ Quảng, coi như biết thêm ngoại tình .... :wub: ... còn đòi biết hết chơn, là biết gì nữa ? :D :D :D

Bỏ chạy nhanh, kẻo bác An Mô ký đầu ( Béc kỳ chúng cháu gọi là cốc đầu) :tongue:

TA

vuithoima`
10/04/2007, 05:11 PM
Không tin TuỳAnh biết một mình bác AnMô....
Hình như TA không phảỉ người QN?

Tùy Anh
10/04/2007, 07:10 PM
Không tin TuỳAnh biết một mình bác AnMô....
Hình như TA không phảỉ người QN?

Không tin cứ ... xí wên, hong tin đừng hỏi ... :D
Đừng hỏi, đừng hỏi ... :D

TA

xì trum
10/04/2007, 09:20 PM
Chào IceMan và Bilu...Biết thế nào khi nói đến trước đài phát thanh là sẽ có người biêt....Ông thầy Thành là anh ruột cùa tui đó các ban...Ổng giờ giúp vợ bán cafe và làm văn nghê..( nick name của ổng là Lê văn Ngọ =Lo văn nghệ). Tui mới vào nên biết rất ít người trong này Chỉ biết được thầy Phạm Huệ, anh Tạ cự Hải, Yên Sơn và Đoản Kiếm..Đoản Kiếm nói từ từ rùi sẽ quen biết hết Tui mong là như vây....

Ủa hổng lẽ bạn là người lấy cô may đồ trong Nghĩa Lộ mà XT tui hồi đó mê điếu đổ? ;)

-xt

doankiem
10/05/2007, 03:08 AM
Ủa hổng lẽ bạn là người lấy cô may đồ trong Nghĩa Lộ mà XT tui hồi đó mê điếu đổ? ;)
Hổng phải đâu là hổng phải đâu
XT phải kêu anh Vinh là anh thì đúng hơn, ảnh là em kế thầy Thành
Anh Đức chồng của Lý nhỏ hơn nhiều

xì trum
10/05/2007, 08:44 AM
Vậy hả. Cám ơn ĐK nghen. Hồi đó sao tui hổng biết anh Vinh hén. Mà sao ĐK rành quá vậy :D

bilu
10/05/2007, 09:32 AM
Thầy XT hồi đó, cô nào ( lớn bé ) mòa thầy không mê "điếu đổ"... :sweatingb:sweatingb:sweatingb

ĐK lòa hội trưởng hội các chị em xã Nghĩa Lộ thời còn một mình một ngựa... nhưng bây giờ song mã bị bịt mắt đành đắng cay...ngậm bồ hồn ... hông dốm hó hé mòa thôi !!!

:D :D :D

TomCat
10/05/2007, 12:54 PM
Sao em nghe bác IM đồn anh BL nàm bí thư mờ??? Thế thì đổng chí bí thư nàm những công việt gì cho chị em, thưa đổng chí!

HaiTa
10/05/2007, 01:44 PM
Con cá hố biển Sa Huỳnh

Mùa nước này em bơi về đâu
Hỡi con cá hố lẽ loi sầu
Em bơi giữa biền đời xô động
Nên sóng lòng anh sóng bạc đầu

Lê vinh
Thưa anh Lê Văn Vinh,
Thơ anh Vinh hay và xúc động lắm. Nghe buồn và gợi nhớ gì đâu !

Đọc thơ anh Vinh làm tôi nhớ lại những ngày thơ ấu còn ở Quảng Ngãi. Những năm trước 1954, Tây thả bom vườn ông Cửu Bổng dữ dội lắm. Gia đình chúng tôi phải tạm lánh về thôn Phú Yên 2. Mùa lụt mỗi năm nước lớn kéo về dâng ngập ruộng đồng, biến thành biển bạc mênh mông. Cục mịch như tôi mà còn cảm thấy con người bỗng như bị bao vây thân xác và phong tỏa tâm hồn. Đa tình như anh Vinh hẳn là phải bâng khuâng, tự nhủ:
"Mùa nước này em bơi về đâu.
Hỡi con cá hố lẻ loi sầu ..."

Hai câu sau cùng nghe tan nát cõi lòng anh Vinh ơi!
"Em bơi giữa biển đời xô động
Nên sóng lòng anh sóng bạc đầu."

Thăm anh Vinh và gia đình an vui, hạnh phúc.

Tình thân,
hải

IceMan
10/05/2007, 05:59 PM
Boác Hai từ vườn ông Cửu tạm lánh qua nhà ông Ấm là sướng như vua mà còn than buồn gì nữa :D
Nước phú yên 2 mà lớn thì bác Hai ra mương kênh đồng cổ cò...kéo nhá....kéo nhứt... lúc đó có cá hố lẻ loi sầu hông biết chừng bác Hai cũng dớt luôn :D :D

anmota
10/05/2007, 06:39 PM
Cá hố là cá ở 'hố '?
Ở quê tôi ngày xưa có mành câu " hố "..Nhà tôi bán bả mía hốt bạc 'vô tư' cho người ta bó đuốc...'đốt' lên thành đèn câu... Ở trong bờ nhìn ra chưn trời ngoài biển đêm (tháng nào nhỉ? - tháng Ba?) thấy:
Thẳng dăng như "đằng" (tức là đèn) câu...hố.
Cá hố làm gỏi thì là nhất.

Mùa nước này em trôi về đâu...

Hổng biết cá 'hố' của nậu trên tỉnh...là cá nước biển hay nước...lụt trôi xuống từ các hố , các hồ ,các hốc...các đồng sa băng...

Hết biết.
Tái bút: Duy...các cô gái mà ốm lắm có khi cũng là - bi kêu là - con mắm lẹp, con cá hố...
AMT

doankiem
10/05/2007, 06:49 PM
Duy...các cô gái mà ốm lắm có khi cũng là - bi kêu là - con mắm lẹ, con cá hố...
AMT

Răng vẩu kêu bằng răng cá hố......
Nghĩ mà tội cho con cá hố :D :D

vuithoima`
10/05/2007, 07:29 PM
Thầy ơi..cái tái bút của thâỳ đúng là ý cùa em ...Muà nước này em bơi về đâu..không trôi nha thây...Người làm cá ở biển biết con nước và biết các loại cá. Nước này sẽ có loại cá nào....
Cám ơn anh Hải đã cảm thơ em..Nếu em nhớ không lầm anh Hải là cùng lớp vớií ông anh cả của em( anh Lập). Lúc em còn học TQT đã nghe danh anh rồi ( học giỏi)..Trông hình anh vẫn còn rất phong đô..và thơ vẫn còn rât...ướt át..

vuithoima`
10/05/2007, 07:58 PM
Xì Trum ui...ở chỗ nào dzậy?

vuithoima`
10/05/2007, 09:14 PM
Rượu lạnh
( gưĩ anh V.)

Người ngồi đếm ngọn vô ưu
Trên tay ly rượu lạnh từ đêm qua
Nắng chiều rọi bóng mù sa
Cành sương trĩu nặng dáng tà nguyệt soi….

Lê Vinh

HaiTa
10/07/2007, 09:48 AM
Thầy ơi..cái tái bút của thâỳ đúng là ý cùa em ...Muà nước này em bơi về đâu..không trôi nha thây...Người làm cá ở biển biết con nước và biết các loại cá. Nước này sẽ có loại cá nào....
Cám ơn anh Hải đã cảm thơ em..Nếu em nhớ không lầm anh Hải là cùng lớp vớií ông anh cả của em( anh Lập). Lúc em còn học TQT đã nghe danh anh rồi ( học giỏi)..Trông hình anh vẫn còn rất phong độ ... và thơ vẫn còn rât...ướt át..
Ừa, thưa đúng rùi! Hồi học TQT, anh Lập ưa đội mũ nỉ màu nâu đậm. Anh Lập của Vinh học cùng lớp với tui. Có điều hơi ... rất khác là anh Lập của Vinh đẹp trai hơn anh Hải nhiều ... Ha ha! :D :D

Yamaha
10/07/2007, 10:09 AM
Không tin TuỳAnh biết một mình bác AnMô....
Hình như TA không phảỉ người QN?
O TA có tên cúng cơm là ToyoTA, gọi tắt là TA, gốc chính Béc kỳ, gốc phụ Mộ Đức, sở thích cứa lá dứa gai. Trong diễn đàn có 3 người có họ mí nhau là AnmoTA, ToyoTA và HaiTA. Chéc là bà con từ 10 đời trước, khi còn ở Mông Cáy gần biên giới Tàu.
O TA ni chỉ biết một mình bác í thui ! he he :sorcerer:

bipbip
10/07/2007, 10:22 AM
Còn cô Yamaha có tên thiệt là gì, gốc ở đâu, xin cho cháu biết được hông? Tên cô đâu phải Yà mà ham ! ? !

vuithoima`
10/08/2007, 07:57 PM
Ai già? Ai ham?...Già cũng ham chứ? Phải dzẫy hông hê?....Cứa lá dứa gai là gì vậy Yamaha? ( nghe mới wá )....AnmoTa và HaiTa thì tui biêt..chưa biết ToyoTa...

vuithoima`
10/14/2007, 07:17 PM
Vẫn là chiêm bao

Vẫn còn một chút tháng tư
Nên lòng còn chút ngậm ngùi tháng năm
Vẫn còn một chút trăng rằm
Nên hồn còn chút ruột tằm héo tơ[/I]Biết bao giờ đến bao giờDòng [I]song nước chảy còn ngờ hôm qua

Vẫn đầu đình vẫn cây đa
Vẫn trăng cổ độ vẫn tà huy xưa
Vẫn là ngày nắng đêm mưa
Vẫn hồn thục đế còn chưa trở về
Nhớ câu thề giữ câu thề
Mà trong một hướng chia lìa thiên thu

Vẫn câu thường mộng em ru
Vẫn tờ cổ tích đền bù thần hôn
Nắng xưa còn đọng mái hồn
Nên chân lãng tử vẫn còn xa xôi
Vẫn còn kiếm báu bên trời
Nao nao tiếng vọng gọi mời tử sinh

Vẫn là bong vẫn là hình
Máu đào còn đượm ân tình dễ phai
Vẫn là nguyệt mãn hoa khai
Vẫn là đá nát vàng phai..vẫn là
Vẫn là người vẫn là ta
Vẫn là dâu biển vẫn là chiêm bao….

Lê Vinh

HaiTa
10/15/2007, 09:39 AM
Vẫn là chiêm bao
.....
Vẫn là người vẫn là ta
Vẫn là dâu biển vẫn là chiêm bao….

Lê Vinh
Ừa, "vẫn là người, vẫn là ta
vẫn là dâu biển, vẫn là chiêm bao ..." anh Lê Vinh ui!

Thơ anh Vinh hay và ngậm ngùi lắm.
Tình thân.

vuithoima`
10/17/2007, 12:48 PM
Cám ơn anh HaiTa nhiều...( Không có gì sướng bằng được khen..)
Anh Lê văn Lập gửi lời thăm anh...

anmota
10/21/2007, 02:17 PM
Thì ra chú anmota cũng ghé thăm ông già tui
Cám ơn chú

Nói lại cho rõ:
Thằng cháu tôi bảo:
-- Nhà ông ấy đây này chú...Bên tay trái ...Thôi để vòng về hãy ghé...Không thấy cửa mở ...
Tôi nghi là nó nói trật. Nhà ông ấy không thể nào mà là bên trái nếu chạy từ phía nam/lên phía bắc.
-- Cháu bảo đảm. Cháu vô ổng hoài ...
-- Chắc là chàng đi chơi...Mà sao lại vườn nhà ổng lại sát bên đường cái quan...
Thế là vuột mất một lần.
Những lần sau đó, tôi không đi với thằng 'cháu bảo đảm mà' mà đi với mấy thằng cháu khác.
-- Đi chầm chậm ...Chạy chầm chậm ...Nhớ như nhà ổng là bên tay mặt...Nhà ngói. Sân vườn rộng...có trồng cau...
-- Hồi nảy giờ ...chú thấy bao nhiêu cái nhà sân vườn rộng có trồng cau... Đây là chợ Huyện rồi...Mà bây giờ chú tưởng là còn đâu dưới Long phụng...
Lại vuột thêm một lần...

Lần sau cùng thì là
"...tìm nhà Lê Vinh Bổn mà hỏi là chắc ăn..."
Tôi gặp toàn là mấy ông già ...
Sao không để cho một mình tui gìà. Các cha cũng già hết trọi...

Nói chuyện đã đời xong thì ông già (của ĐK) chống cây gậy cao quá vai một người cao to như ông ấy, từ biệt...
-- Các ông ở đó, tui về ...chút việc...
-- Trường Côn Hiệp Khách Hành!
AMT

ngungo
12/08/2007, 07:49 AM
To Vuithoima,

Đã mấy mùa xuân dặm ngàn cách trở
Nước mắt mẹ già còn đủ khóc không
Tết ở quê hương Tết không pháo đỏ
Tết ở quê người Tết trắng như bông...

Công nhận trái đất này nhỏ ghê! Đây đúng là mấy dòng thơ của Cậu đây mà, cháu vẫn nhớ. Cứ đến Tết, vào đêm giao thừa hay sáng mồng một, trong câu chuyện hàn huyên giữa những thành viên trong gia đình, những dòng thơ này luôn được nhắc đến, và nhớ về Câu. Thi sĩ Vuithoima có nhận ra ai đây hông? Đứa cháu gái duy nhất gọi Cậu bằng Cậu đó? Vui quá ,được gặp Cậu ở đây...

Dzu KaKa
05/01/2008, 12:40 PM
Tui nhận ra là ai đó ngungo. "Em ơi trái đất vẫn tròn ..." rồi sao nữa?