PDA

View Full Version : tớ đây cũng dân QNG chính gốcdanghuy_quangngai
10/02/2007, 03:16 AM
Giới thiệu thì chẳng có gì; tên có ngay ở trên nick
Không nói điêu đâu. Ai ở Tp Quảng Ngãi ngoài bờ đê chắc biết tớ
tuổi 15, lớp 10
nick Y!M : raidragon05
ai ở quảng ngãi thì làm quen nhé.
Okie?
Hình thì từ từ...Sẽ có