PDA

View Full Version : Xe Lửa ... Đổi GiờPDK
10/02/2007, 01:57 PM
Thông báo lịch trình xe lửa đang ... đổi giờ.

Lịch trình mới lòa:

6:00PM-2:00AM
6:00AM-12:00PM

Tháng tới xe lửa sẽ trở lại lịch trình như cũ :D :D
:D :D :D

DongSaBang
10/02/2007, 02:06 PM
6:00PM-2:00AM: Ngồi coi con
6:00AM-12:00PM: Lại ngồi coi con

Bo (hỏi) bu rồi !!!

:D:D:D

PDK
10/02/2007, 02:12 PM
6:00PM-2:00AM: Ngồi coi con
6:00AM-12:00PM: Lại ngồi coi con

Bo (hỏi) bu rồi !!!

:D:D:DỒ, No No No. Xe lửa của tuyến đường khác mới đổi giờ. Tuyến đường BaBiBoBu (định nhét thêm Bum vô giữa nữa :D :D) vẽn giữ nguyên lịch trình :D :D. Lịch trình còn được ... nới rộng thêm ra ... :D :D :D

Tuyến đường mòa xe lửa đổi lịch trình lòa tuyến đường bên Mountain View.:D :D :D