PDA

View Full Version : Nẽo về Tâm.anmota
10/30/2007, 12:31 AM
http://www.quangngai.net/forum/showthread.php?t=11088

Nhân đọc các bài này, tôi chợt nhớ đến một việc ...chưa rồi.
Tôi mốn post lên những bức hình mà cái 'lão xe ôm- Đồng Cát' và cái lão 'thợ sửa xe - An ba" đã giúp tôi đi thăm những cái chốn ấy ...Họ là hai người bạn thâm giao trong khỏan nủa ngày trời.

Cây da Thầy Lầu. Ga Lâm điền. Cây đa Phú an. Đập Bến Thóc ...Đường lên Lê Khiết ...Ông Lê Khiết ...Ông Bang Xuyên...Ông Nguyễn Mậu Bổng...

Những ngôi mộ của người họ Lê, họ Nguyễn Mậu ...Họ Lâm ...Họ Trần...mà tôi biết chắc là chả có tông chi họ hàng gì với mình.

Tôi đi cho tâm hồn tôi.
AMT

DongSaBang
10/30/2007, 08:51 AM
http://www.quangngai.net/forum/showthread.php?t=11088

Nhân đọc các bài này, tôi chợt nhớ đến một việc ...chưa rồi.
Tôi mốn post lên những bức hình mà cái 'lão xe ôm- Đồng Cát' và cái lão 'thợ sửa xe - An ba" đã giúp tôi đi thăm những cái chốn ấy ...Họ là hai người bạn thâm giao trong khỏan nủa ngày trời.

Cây da Thầy Lầu. Ga Lâm điền. Cây đa Phú an. Đập Bến Thóc ...Đường lên Lê Khiết ...Ông Lê Khiết ...Ông Bang Xuyên...Ông Nguyễn Mậu Bổng...

Những ngôi mộ của người họ Lê, họ Nguyễn Mậu ...Họ Lâm ...Họ Trần...mà tôi biết chắc là chả có tông chi họ hàng gì với mình.

Tôi đi cho tâm hồn tôi.
AMT

Nghe Chú nhắc đến những nơi nầy sao thấy nhớ quá. Đập Bến Thóc ngày xưa đơn sơ nhưng bây giờ nghe đâu khá rộng và vững chắc lắm. Đến ga Lâm Điền là đến khu gò mã rộng và sắp đến Núi Đồi rồi. Ngày xưa tui thường theo cha về nhà nội ở Núi Đồi ăn giỗ, mỗi lần qua ga Lâm Điền tui lụm một mớ đá xanh trên đường rầy bỏ túi mang về đẽo bi. Lâu lắm rồi.

anmota
11/01/2007, 03:22 PM
Cám ơn Đòan Ngọc Khôi đã đẫn cho tôi xem cái Cột đá ...(Chưa được Bảo Tàng ...)