PDA

View Full Version : Sửa sắc đẹpHaiTa
11/06/2007, 03:29 PM
Tui có một anh bạn đồng nghiệp học cùng trường sau tôi 4 năm khi còn ở Việt Nam. Anh Trần Văn Giang có lối viết vừa tếu, vừa cay đắng khiến người đọc cảm thấy thích thú. Sau đây là bài viết "Sửa sắc đẹp" của anh, được một đài phát thanh ở Úc Đại Lợi phát thanh hôm qua, 5 tháng 11, 2007. Xin mời quý bạn thưởng lãm.
haita

http://www.radio.sbs.com.au/language.php?news=highlights&language=Vietnamese (http://www.radio.sbs.com.au/language.php?news=highlights&language=Vietnamese)

Phuong Lu <phuong.lu@sbs.com.au (http://webmaila.juno.com/webmail/new/8?folder=Inbox&msgNum=00003_k0:0017Bvzg00000Ca^&block=1&msgNature=all&msgStatus=all&count=1194388691&content=central#)> wrote:
> Date: Mon, 05 Nov 2007 08:11:11 +1100
> From: Phuong Lu <phuong.lu@sbs.com.au (http://webmaila.juno.com/webmail/new/8?folder=Inbox&msgNum=00003_k0:0017Bvzg00000Ca^&block=1&msgNature=all&msgStatus=all&count=1194388691&content=central#)>
> Subject: Re: Fw: xin phep su dung bai "SUA SAC DEP"
> To: Van Tran <vgtran2002@yahoo.com (http://webmaila.juno.com/webmail/new/8?folder=Inbox&msgNum=00003_k0:0017Bvzg00000Ca^&block=1&msgNature=all&msgStatus=all&count=1194388691&content=central#)>
>
> kinh thua Ong Tran van Giang,
>
> Rat cam on Ong da vui long cho phep chung toi duoc
> su dung bai . Bai nay se duoc phat thanh trong
> chuong trinh Thu hai 5/11.
>
> Kinh moi Ong vao dia chi nay
>
>
>
http://www.radio.sbs.com.au/language.php?news=highlights&language=Vietnamese (http://www.radio.sbs.com.au/language.php?news=highlights&language=Vietnamese)
>
>
> va click vo bai Phu Nu , de nghe va sau do , xin ong
> Giang cho y kien
>
> Mot lan nua xin nhan noi day loi cam on cua chung
> toi . Ca nhan toi rat vui vi qua viec nay , duoc
> quen biet ong Giang
> va co co hoi doc duoc nhung bai khac cua Ong .
>
> Xin giu lien lac , neu co the .
>
> Kinh thu
>
>
> Phuong Hoang
> Senior Producer
> Vietnamese Language Group
> SBS Radio Melbourne
> PO Box 294
> South Melbourne VIC 3205
> Australia
>
> Tel (61) 3 9949 2394
> Fax (61) 3 9949 2385
> email: phuongl@sbs.com.au (http://webmaila.juno.com/webmail/new/8?folder=Inbox&msgNum=00003_k0:0017Bvzg00000Ca^&block=1&msgNature=all&msgStatus=all&count=1194388691&content=central#)