PDA

View Full Version : Tài Nẩu Ta ?PDK
11/10/2007, 12:56 PM
Mới ... ngước lên thấy cô bé ... giống y choang công chúa của xếp đang đánh đàn Piano trên chương trình Tài Việt Ta của đài SBTN ở SJ.

Xin hỏi có phải hông xếp ? Nếu phải thì chúc mừng nghen :thumbsup:


:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:

PDK
11/10/2007, 06:50 PM
Viết xong ... trực nhớ ... Tài Nẩu Ta ... cũng lòa ... TNT :sweatingb :sweatingb


:D :D :D