PDA

View Full Version : Man of the YearPDK
11/19/2007, 01:25 PM
:thumbsup:

---

<TABLE class=tborder cellSpacing=1 cellPadding=6 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD class=thead colSpan=2> Thống Kê - QuangNgai.Net </TD> </TR></TBODY><TBODY id=collapseobj_forumhome_stats> <TR> <TD class=alt2>http://quangngai.net/forum/images/styles/ongdo/misc/stats.gif</TD> <TD class=alt1 width="100%"> Ðề tài: 10,008, Bài gởi: 47,704, Thành viên: 1,694


</TD></TR></TBODY></TABLE>

nóinghenè
11/19/2007, 02:19 PM
"Write about two or three things you hope someone remembers to say when they are writing your obituary some day."

1/Trông ra ngọn cỏ lá cây.
2/Thấy hiu hiu gió
3/Thì hay chị về.
anmo - tà ma.