PDA

View Full Version : Kính Xinanmota
11/21/2007, 08:46 AM
Noi gưong anh Đái Đường Quan
là người'viễn xứ', cứ bàn chuyện quê
ra đi nhớ lúc trở về
đống rơm anh đái, bụi tre ...đái vào
đái dưới thấp, đái trên cao
đái sông, đái giếng đái vào...mô ta
băng nhân đái tới đồng sa
đông hà nước mặn hai ta đái cùng.
...
quê mình gạo chợ nước sông
bờ xe nước tưới ruộng đồng đó nghen
thương về quảng nghĩa, em xin.
trang nhà sống mài đến nghìn thu ...xưa.
AMT

PDK
11/21/2007, 10:41 AM
Đường Quan ta đái cho sang
Xong ta về tắm ao vàng làng ta
Ao vàng bóng nguyệt lung linh
Bên chợ Liên Chiểu hữu tình chẳng quên

:D :D :D