PDA

View Full Version : Cụ nào đây?anmota
11/22/2007, 09:44 PM
http://hatinh.gov.vn/home/images/news/hatinh200721591527.jpgCụ nào đây?

hoang_philong
11/23/2007, 03:34 AM
:D cụ này hay dùng nhất dương chỉ đó nhìn thế là biết

PDK
11/23/2007, 10:05 AM
http://hatinh.gov.vn/home/images/news/hatinh200721591527.jpgCụ nào đây?

Ai đi mô thì cũng nhớ về ...
Nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông Khê

Nơi đó thì có ... 3 cụ. (hay nhiều cụ ... mà hổng biết :D).

Một cụ nhìn giống hao hao
Nhìn kỹ hổng phải chéc sao lộn người (wrong replica)
Cụ con thì khác quá trời
Có lẽ chéc phải là đời tổ tiên (Cha của cụ con :D) ???:D :D :D

anmota
11/23/2007, 10:34 AM
Cụ Nguyễn Du đó bà con.
Thấy hết ham....làm đại thi hào Việt nam (vì sợ họ bày ra cái vụ tạc tượng...kiểu này)!
Viết lên...đầu gối! Tay thì chống nạnh làm oai!...Ngồi thẳng lưng ...như thơ ký hóanh máy vi tính...trúng phương pháp.
Có ngày mỏi quá, cụ dựa ra sau một cái...
Chắc chết!
AMT