PDA

View Full Version : SờYamaha
11/23/2007, 07:10 AM
Hôm nay ta hoc. chữ Sơ` !

Năm năm em học "sờ cu"(school)
Vào truờng mới biết lu bu quá trời
"Sờ núp"(snoop)kín đáo miệng đời
"Sờ lăn"(slang) sờ lộn rối bời cả hai

Mới vào thì đuợc "sờ vai"(survey)
"Sờ tóc"(stock) "sờ mắt"(smack) "sờ tay tớ mần"(statement)
"Sờ tay"(stay) bủn rủn tần ngần
"Sờ lưng"(slung) sờ bụng bần thần tứ chi

Trưa thì "sờ nách"(snack) đều chi
"Sờ kinh (skin)dị", "sờ té đi"(steady) em rầu
Tính em hơi bị "sờ lâu"(slow)
Mấy môn "sờ quát"(swat) "sờ câu"(skull) chẳng rành

"Sờ tim"(steam), "sờ tất"(stud) chẳng nhanh
"Sờ cam"(scam), "sờ fia"(sphere) cũng đành bó tay
"Sờ cẳng đan"(scandal) khó tỏ bày
"Sờ tít"(stich) nhằng nhịt bầy hầy "sờ tinh"(sting)

Anh nhớ đừng chỉ "sờ trinh"(string)
Đụng vào "sờ tát"(start) khó binh bên nào
"Sờ tán lì"(stanley) em uớc ao
Cuối năm ra truờng mời vào "sờ mông"(summon)

Em chẳng mơ mộng viễn vông
Thời may đuợc dáng lên tông "mít sờ"(miss)
Anh đừng có mà giả vờ
"Sờ chim"(skim...hơi bị ngọng), "sờ mu"(smooth) không ờ chịu sao

Mau mau nhận em đi nào
Em khoái cái vụ "Sờ rao"(surround) lòng vòng
Anh này sao lại "sờ lông"(so long)
Cấp em học bổng lông nhông vào ra

Em biết, Anh "sờ mát"(smart) mà
"Sờ bò"(sport)thì đuợc, "sờ bà"(spa) em chê
"Sờ có la xiết"(scholarship)em mê.
Thôi "sờ tớ đi"(study) "sờ ...tê...ré...ohhhhhhhh" ... (stereo)

PDK
11/23/2007, 09:32 AM
Cô Yamaha này bên trời Tây mòa rành tiếng Mỹ giữ hê :D.

Cô rành tiếng Mỹ còn hơn dân sống ở Mỹ nữa.

Bên Tây có lẽ sờ phi (free - contact libre ?) hay lồm sô ấy mà sờ tự do .... tâtonner longtemps dans la nuit noire avant d'arriver ici

Chổ mô nào cô cũng biết sờ hết. Chỉ thấy thiếu ... Sờ bóp, sờ túi, sờ bác (Washington), sờ cạc (card) ... hổng nghe nói tới. Không có bác, không có cạc ... mấy cái sờ khác ... hổng cho đâu nghen cô. Bên Mỹ mà cô sờ phi ... là coi chừng bị ... sờ phai ờ (fire) đó nghen :D


:D :D :D