PDA

View Full Version : Tại sao bạn không sáng tác... Nào!anmota
11/25/2007, 10:22 AM
Đinh Ngọc Hùng.

http://ngochung.blogcanhan.com/

Có lẽ đây là nhà văn trẻ. Nên tìm đọc .
Tôi rất tích thú khi thấy Đinh Ngọc Hùng mở đầu trang WebBlog....với câu nói như vầy:
Tại sao bạn không sáng tác... Nào!

Thử đọc một truyện ngắn : Lõi đất

http://ngochung.blogcanhan.com/2007/09/li_dat_3813.html
AMT