PDA

View Full Version : Giá và LươngYamaha
11/29/2007, 07:44 AM
Giá và Lương<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>Giá ơi thương lấy lương cùng! <o:p></o:p>
Tuy rằng khác loại nhưng chung là tiền. <o:p></o:p>
Thương nhau lương giá đi liền <o:p></o:p>
Ghét nhau lương giá hai miền xa xôi. <o:p></o:p>
Gió đưa cái giá về trời, <o:p></o:p>
Cho lương ở lại chịu lời đắng cay. <o:p></o:p>
Giá ơi ta bảo giá này: <o:p></o:p>
Giá lên nhanh quá có ngày…chết lương. <o:p></o:p>
Nhiễu điều phủ lấy giá gương <o:p></o:p>
Đồng lương vật giá phải thương nhau cùng. <o:p></o:p>
Người ta đi cấy lấy công, <o:p></o:p>
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề: <o:p></o:p>
Trông cho vật giá…rẻ rề, <o:p></o:p>
Lương tăng vùn vụt là mê lắm rồi. <o:p></o:p>
Bắc thang lên hỏi ông trời <o:p></o:p>
Giá lương như thế, dân thời sống sao? <o:p></o:p>