PDA

View Full Version : Bức thư riênganmota
12/06/2007, 11:47 AM
Bush 'gửi thư riêng cho Kim Jong-il'

http://www.bbc.co.uk/f/t.gifhttp://newsimg.bbc.co.uk/media/images/44283000/jpg/_44283579_yongbyon_ap203b.jpg


"Ngài Chủ Tịch Vô Cùng Tôn quý,

Texas, ngày ...tháng ...năm