PDA

View Full Version : http://www.youtube.com/watch?v=0Cf10nEFfiADieu bong
12/15/2007, 09:03 AM
http://www.youtube.com/watch?v=0Cf10nEFfiA

Dù bất cứ hoàn cảnh nào di nữa thì chúng ta vẩn là người VIET NAM
chúng ta sẻ làm gì khi sơn hà nguy biến.....chúng ta phải hành động dù chỉ là lời nói, một bài viết, một cú phone.........tất cả hãy đứng lên cho giang sơn VIET NAM