PDA

View Full Version : 10 điều(bilu) tâm niệmnóinghenè
12/21/2007, 02:44 PM
Top Ten Mistakes Men Make In Relationships

http://www.mybrotha.com/top-ten-mistakes.asp
By Mybrotha.COM Relationship Editor

PDK
12/21/2007, 03:06 PM
Cái vụ top 10 này khởi sự bởi ông David Letterman (Late Show with David Letterman).

Hồi nảy đọc tờ báo Time ... đã bị ... choáng ngộp vì cái ... The Top 10 Everything of the Year !

Dân Mỹ ... cái gì cũng ... Top 10.

Phải chi Top 1 ... cho phẻ hỉ :D


:D :D :D

anmota
12/21/2007, 04:18 PM
Some people deserve respect simply because they exist: a) Your mother - because she's a woman and ushered your nappy-head into the world.