PDA

View Full Version : Thân ái!nóinghenè
12/24/2007, 10:16 PM
Cơ quan chức năng trả lời phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính

Bà Nguyễn Thị Hoa, Tổ 12 phường Lê Hồng Phong - thành phố Quảng Ngãi kiến nghị Thu tiền sử dụng đất (17/12/2007)

Nội dung kiến nghị: Ngày 02 tháng 12 năm 1993, gia đình tôi có mua một căn nhà hoá giá của Ngân hàng công thương tỉnh Quảng Ngãi Với số tiền 3.788.000 đồng.Ngày 10 tháng 12 năm 1993, tôi đã nộp lệ phí trước bạ cho cục thuế Quảng Ngãi với số tiền là: 189.400 đồng (tức là 5% số tiền 3.788.000 đồng). Trong biên lai thu lệ phí trước bạ có ghi loại nhà, đất cũ.Đồng thời trong hợp đồng mua bán giữa Tôi và Ngân hàng công thương tỉnh Quảng Ngãi có ghi: "Bên bán chỉ bán nhà, vật kiến trúc, cây lâu niên . . . chứ không bán đất. bên mua sau khi hoàn tất thủ tục sở hữu ngôi nhà có trách nhiệm đăng ký quyền sử dụng đất và nộp thuế theo quy định".Nay tôi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì hồ sơ của tôi được chuyển tới Chi cục thuế Thành phố Quảng Ngãi để thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, nhưng hiện nay cơ quan thuế chưa biết là có thu tiền sử dụng đất hay không? Do đó, hồ sơ của tôi bị lưu giữ tại cơ quan thuế một thời gian dài, trong khi tôi đang cần sổ đỏ để vay vốn ngân hàng để làm ăn nhưng không thể thực hiện được.Vậy đề nghị cơ quan chức năng xem xét trả lời và có văn bản hướng dẫn cho Chi cục thuế thành phố Quảng Ngãi để Chi cục thuế Thành phố Quảng Ngãi có cơ sở giải quyết.Trả lời: Kiến nghị của bà chúng tôi đã chuyển đến Chi cục Thuế thành phố Quảng Ngãi và được trả lời như sau: Việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với lô đất của bà chưa có hướng dẫn cụ thể, trường hợp hồ sơ của bà cũng giống như nhiều hồ sơ đang vướng mắc về chính sách chưa giải quyết được còn tồn đọng tại Chi cục.


Hiện tại, Chi cục Thuế thành phố Quảng Ngãi đang chờ ý kiến chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh và Tổng cục Thuế về việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp của bà cũng như các trường hợp tương tự khác. Khi nào có chỉ đạo của cấp trên, Chi cục sẽ thông tin và giải quyết nhanh nhất.Thân ái!

http://quangngai.gov.vn/quangngai/tiengviet/bangtin/2007/26515/