PDA

View Full Version : Nứt núi.Nguyên nhânanmota
12/26/2007, 08:32 AM
http://www.google.com/search?q=n%E1%BB%A9t+n%C3%BAi+,+nguy%C3%AAn+nh%C3% A2n&hl=en&rlz=1T4DMUS_en___US202&pwst=1&start=10&sa=N

Các thông tin Núi bị nứt ở Quảng ngãi...nhiều hơn hẳn. Vì sao, nhờ đâu?
Làm sao cho núi bớt nứt, cho đỡ ...hãi...

http://www.ordena.com/digg/sinkhole.html
AMT

anmota
12/26/2007, 09:31 AM
http://www.uky.edu/KGS/water/general/karst/sinkhole_flooding.htm<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" height=104 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR vAlign=top align=left><TD colSpan=2 height=29></TD></TR><TR><TD vAlign=top colSpan=2 height=24>Xuất hiện vết nứt núi ảnh hưởng trực tiếp đến khu tái định cư (26/12/2007) (http://quangngai.gov.vn/quangngai/tiengviet/bangtin/2007/26798/)


</TD></TR><TR><TD width="1%" height=30></TD><TD vAlign=top align=justify width="99%">http://quangngai.gov.vn/quangngai/tiengviet/bangtin/html/c_index_26798.gif Với những vết nứt núi kéo dài, tạo thành một cung trượt với khối lượng đất, đá rất lớn nếu như xảy ra sụt lở thì sẽ đặt mặt bằng khu tái định cư đang được thi công Đồi Gu (huyện Sơn Hà) và 45 hộ dân hiện đang sống xung quanh khu tái định cư này trong tình trạng rất nguy hiểm. Sáng 26/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Ngọc Nhi đã trực tiếp đến thị sát hiện trường và cho biết, ngày mai (27/12), UBND tỉnh sẽ tổ chức cuộc hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan để tìm hướng xứ lý cụ thể về trường hợp nứt núi này...

http://www.uky.edu/KGS/water/general/karst/sinkhole_flooding.htm

</TD></TR></TBODY></TABLE>

http://vulcan.wr.usgs.gov/Projects/Centralia/WRI-94-4026.pdf

Dam Failured ...