PDA

View Full Version : công dân - cán bộ - đảng viên -anmota
12/31/2007, 03:32 PM
Thằng Google ...?

...250,000 for công dân. (0.17 seconds)
1,640,000 for cán bộ. (0.05 seconds
8,420,000 for đảng viên. (0.22 seconds

Chỉ có 250.000 công dân. Mà Cán bộ và Đảng viên thì hơi bị nhiều.
AMT

Khách Viếng Thăm
01/03/2008, 08:04 PM
Lúc nào cũng vây....BIỂU TÌNH 50 NGƯỜI, CÔNG AN SẮC PHỤC 30 NGƯỜI, CÔNG AN CHÌM 70 NGƯỜI, DÂN PHÒNG 20 NGƯỜI.... sẳn sằng đàn áp nhân dân và sinh viên.....khi cần thiết.....