PDA

View Full Version : 2008anmota
12/31/2007, 06:07 PM
chuc mung nam moi 2008 http://a80.g.akamai.net/f/80/71/6h/florists.ftd.com/kernel/imageload/?table=fol3_catalog_images&key1=B7-3509_thumb&key2=404_thumb (http://www.wesleyberry.net/product/the-ftd-holiday-glow-arrangement/display)

hoang_philong
01/02/2008, 10:37 AM
khè khè cái Skin Xuân Banner bị teo rồi hổng biết bác éc min nào khi lòm đói quá gặm mất hay sô á :D qua nhà em có cái banner giống của mấy bác kìa, em chưa gặm miếng nào
Hép Bi Nêu Dia :D Tiếng Trung Quốc chắc Gong Xi Fa Cai