PDA

View Full Version : Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểuanmota
12/31/2007, 11:49 PM
http://nguyentrongtao.vnweblogs.com/gallery/1890/previews-med/50121-1.jpg (http://nguyentrongtao.vnweblogs.com/gallery/1890/50121-1.jpg)

là ông già bên phải, trong bức ảnh. Ông dạy tôihọc âm nhạc hồi 1948.

Năm 1976, nghe ông về làm lớn ở trường Quốc Gia Âm nhạc Sài gòn. Nhà tôi ở gần, muốn đến thăm ông. Nhưng lại ngại...thấy sang bắt quàng làm học trò cũ , nên thôi.

Nhân dịp năm mới xin mừng thọ Thầy.
AMT