PDA

View Full Version : Trai khôn, Gái khônanmota
01/08/2008, 04:06 PM
http://d.yimg.com/us.yimg.com/p/abc/20080108/vidlthumb.5257c466065b485e2aa060336b1c6add.jpg?x=6 5&y=48&q=85&sig=6jxKNKxzGCBvctVjS34YEg-- http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/us/sch/video/picon.gif (http://javascript<b></b>:void(window.open('http://cosmos.bcst.yahoo.com/up/ynews;_ylt=Aul58B5c5m00k6.kVy3Er6yWwvIE?ch=4226716&cl=5868634&lang=en','playerWindow','width=793,height=608,scro llbars=no'));)
Sawyer Behind the Scenes With Clinton (http://javascript<b></b>:void(window.open('http://cosmos.bcst.yahoo.com/up/ynews;_ylt=AmJVRNXhHhXyHjNmceeNNCaWwvIE?ch=4226716&cl=5868634&lang=en','playerWindow','width=793,height=608,scro llbars=no'));)
http://news.yahoo.com/s/ap/20080108/ap_po/campaign_rdp

Gái khôn ...mau nước mắt.
AMT