PDA

View Full Version : Remote Data CollectorPDK
01/15/2008, 09:33 AM
Tui đang tìm một số dụng cụ như vầy:

1. Một dụng cụ nhỏ (càng nhẹ càng tốt), rẻ tiền (càng rẻ càng tốt - không quá 5 đồng một bộ phận). Và nhiệm vụ duy nhứt của nó chỉ là gởi một cái string of characters (chu kỳ gởi có thể được setup kiểu 5/10/15/etc. cho mỗi lần gởi). Tầm (range) của nó tùy nhưng miễn sao đừng có tổn hại đến sức khỏe của con người là được rùi)

2. Một bộ phận nhận các tín hiệu phát ra từ dụng cụ trên. Dĩ nhiên càng rẽ càng tốt. Dụng cụ này có thể kết nối được với một máy embedded system bằng RS-232/485, Serial, hay USB gì cũng được và chạy Windows, Linux, hay Wind Rivers gì cũng được (driver cho các OS này).

Bà con nào biết chổ nào bán mấy cái này (most likely anh BL/XT/TC/NM biết :thumbsup:) thì làm ơn chỉ cho tui biết chổ. Tui đang nghĩ ra một số projects để ứng dụng mấy cái remote data collector này. Trước học hỏi, sau mua vui (cho tui), và sau rốt ... tính sau :D :D:D :D :D

nước mặn
01/15/2008, 11:42 AM
Tự chế Home project is on again? :D :D
Cái nầy xài/ sài được không? ($14 /pair)

Google: Cheap Cheap wireless transmitter :D :D (http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=7813)

PDK
01/15/2008, 12:27 PM
Tự chế Home project is on again? :D :D
Cái nầy xài/ sài được không? ($14 /pair)

Google: Cheap Cheap wireless transmitter :D :D (http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=7813)

Dạ Không :D.

Đang play around để tìm idea ... chơi cho vui :D.

Được nhưng nó bị cái Power Supplies ... hành.


Đang đọc cái ni:

http://www.iautomate.com/rfid.html


[/URL]http://www.iautomate.com/cgi-upload/ecomm4/ecomm4_product/a4e6744323_r500_small.gif
[URL="http://www.iautomate.com/r500sp.html"]Long Range RFID Reader for Asset Management (http://www.iautomate.com/cgi-upload/ecomm4/ecomm4_product/a4e6744323_r500_small.gif)
The R500 SP Long Range RFID Reader is specifically designed for hands-free asset identification and Asset tracking solutions. The R500 RFID Reader communicates with RFID Tags to capture the presence, identification and location of assets, people, vehicles and alarm triggered events. Up to 254 Readers can be daisy chained on one COM Port* !!
$499.00

nước mặn
01/15/2008, 03:56 PM
Vào thử Digitkey.com rồi search "RFID tag" xem có cái nào hợp không?

anmota
01/18/2008, 02:36 PM
Đa tạ...Collector...
http://www.cand.com.vn/Uploaded_CANDONLINE/anhtu/co_bac905.gif

Sợ quý ngài luôn!
AMT

nước mặn
01/27/2008, 09:01 AM
Microchips Everywhere: a Future Vision (http://ap.google.com/article/ALeqM5horCnXwgKPtGux2O2AuN6aeBXjbAD8UDMN980)

_Microchips with antennas will be embedded in virtually everything you buy, wear, drive and read, allowing retailers and law enforcement to track consumer items — and, by extension, consumers — wherever they go, from a distance.

_A seamless, global network of electronic "sniffers" will scan radio tags in myriad public settings, identifying people and their tastes instantly so that customized ads, "live spam," may be beamed at them.

_In "Smart Homes," sensors built into walls, floors and appliances will inventory possessions, record eating habits, monitor medicine cabinets — all the while, silently reporting data to marketers eager for a peek into the occupants' private lives.

anmota
01/27/2008, 09:15 AM
"record eating habits ..."

AMT

nước mặn
01/27/2008, 09:19 AM
Thưa được, chỉ cần gắn con chip của PDK trên thẻ Đảng là xong ngay :D

PDK
01/27/2008, 04:20 PM
Ứng dụng của mấy cái RFID này nhiều lắm ...

Tính em thì hay tò mò, tọc mọc ... giỡn giỡn, chơi chơi ... cả đời :D :D


---

Định thử nghiệm cái chương trình tạm gọi là StudentReport (xong làm một cái mini program gọi là WifeReport cho bác Hai mí anh BL :D :D. Ha ha). Đại khái là khi một học sinh bước vào trong khuôn viên nhà trường (tiểu học) và bước ra thì nhà trường biết được ngay (dùng directional antenna :D) ... cũng như các xe cộ chổ cho mướn xe ra vô, v.v...

---

Mỗi trường hợp dùng loại tag khác nhau. Tựu chung cũng chỉ là để thu thập dữ liệu, truyền tải và xử lý (process) các dữ liệu đó :D:D :D :D