PDA

View Full Version : Long thăng...Tỵ giáng Nội bài.anmota
01/18/2008, 12:33 PM
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/01/080118_vietairline_snake.shtml

Cái điềm cõng rắn...cắn ai hỡi NGƯỜI!

AMT