PDA

View Full Version : Havard góp ý về chiến lược phát triển của VNanmota
01/21/2008, 08:53 PM
Thứ Ba, 15/01/2008, 23:44
Havard góp ý về chiến lược phát triển của VNChiều 15/1, phát biểu tại buổi tiếp GS Thomas Vellery - GĐ chương trình VN của ĐH Havard (Hoa Kỳ), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn các GS ĐH Havard tiếp tục góp ý về chiến lược phát triển KT-XH của VN, nhất là trong điều hành chính sách tài chính, kinh tế vĩ mô...
<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: separate" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=40 align=center border=0><TBODY><TR><TD>http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=132970</TD></TR><TR><TD>Ngày 15/1/2008, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp giáo sư Thomas Vellery, Giám đốc chương trình Việt Nam của trường Đại học Harvard.(Mỹ) Ảnh: Đức Tám - TTXVN
</TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: separate" cellSpacing=0 cellPadding=7 width=254 align=left bgColor=#e8eefa border=0><TBODY><TR><TD>Giáo sư Thomas Vellery kiến nghị Chính phủ thận trọng với việc cho các tập đoàn đầu tư vào bất động sản, mở các ngân hàng trong các tập đoàn, thẩm định đầu tư công...
</TD></TR></TBODY></TABLE>Cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, giáo sư Thomas Vellery và các cộng sự của ông đã chuyển tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng báo cáo phản biện góp ý về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đến năm 2020.
Giáo sư Thomas Vellery cho biết, bản báo cáo đã nghiên cứu cụ thể về chiến lược phát triển của Việt Nam, tập trung vào các rào cản tăng trưởng ngắn hạn và những vấn đề tập trung phát triển dài hạn, đồng thời đưa ra những kinh nghiệm trong hoạch định chính sách phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới.
Giáo sư Thomas Vellery cảnh báo về giá bất động sản của Việt Nam đang tăng cao so với thế giới, đặc biệt là hiện nay các tập đoàn lớn của Việt Nam cũng tập trung đầu tư vào lĩnh vực này sẽ là nguy cơ gây khủng hoảng kinh tế và áp lực tăng nhanh dân số ở các đô thị, hay sức cạnh tranh của các tập đoàn yếu kém như: lợi nhuận và xuất khẩu đạt tỷ lệ thấp.

Thủ tướng cảm ơn các giáo sư trường Đại học Havard đã đóng góp những ý kiến thiết thực cho Chính phủ Việt Nam trong xây dựng chính sách, đề nghị các giáo sư tiếp tục hợp tác với các cơ quan chức năng của Việt Nam trong xử lý các vấn đề trước mắt cũng như hoạch định chính sách lâu dài.Thủ tướng cho rằng, để thúc đẩy phát triển kinh tế và trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020, Việt Nam đang thực hiện nền kinh tế thị trường, đẩy nhanh hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện dân chủ - công bằng xã hội và xây dựng bộ máy quản lý nhà nước hiệu lực với hiệu quả cao.
Do vậy, Việt Nam rất cần sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, nhất là tập trung phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Ngoại giao làm việc cụ thể với các giáo sư để tư vấn cho Chính phủ Việt Nam trong điều hành phù hợp với điều kiện thực tiễn và thông lệ quốc tế.
TTXVN