PDA

View Full Version : Bà nội tôi (1876)anmota
02/02/2008, 03:52 PM
Chủ Nhật, 03/02/2008, 01:57


Người mẹ tuổi Tý sống xuyên 3 thế kỷ
TP - Cụ sinh ngày mùng Một tháng Giêng năm Bính Tý (1896), bấm đốt tay đến Xuân Mậu Tý 2008 này, cụ bước qua tuổi 113, là người phụ nữ sống xuyên qua 3 thế kỷ.

<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: separate" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=40 align=center border=0><TBODY><TR><TD>http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=136331</TD></TR><TR><TD>Cụ Khoang bên con, cháu, chắt Ảnh: H.Thttp://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=109865&ChannelID=2
=================================Năm Bính Tý (1896),


Nhà báo này nói sai rồi.
Những năm Bính tý :1996 ->1936->1876 .

Bà cụ này có thể là tuổi Tý,
Mậu tý 1888 : (120/121 tuổi)
hay Canh tý 1900 (108/109 tuổi)


cụ bước qua tuổi 113

Nếu là Bính Tý thì phải có tới 132/133 tuổi.

AMT


</TD></TR></TBODY></TABLE>