PDA

View Full Version : Hội Chợ Tết Mậu Tí, Little Saigon, California 2008nước mặn
02/09/2008, 09:01 PM
Mời các bạn xem vài random shots về Hội Tết Mậu Tí, do Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Nam Cali tổ chức:

http://i148.photobucket.com/albums/s36/zte07/Tet2008-LittleSaiGon/DSCN2136.jpg?t=1202619556
Làng Việt Nam

nước mặn
02/09/2008, 09:04 PM
http://i148.photobucket.com/albums/s36/zte07/Tet2008-LittleSaiGon/DSCN2137.jpg?t=1202619743
Rước Vua, rước Tiến Sĩ Luật :D

nước mặn
02/09/2008, 09:06 PM
http://i148.photobucket.com/albums/s36/zte07/Tet2008-LittleSaiGon/DSCN2138.jpg?t=1202619936
A...gain

nước mặn
02/09/2008, 09:08 PM
http://i148.photobucket.com/albums/s36/zte07/Tet2008-LittleSaiGon/DSCN2139.jpg?t=1202620040
...and again :D

PDK
02/09/2008, 09:09 PM
Có ... cái chiêng bị lạc trong đây :thumbsup:
http://i148.photobucket.com/albums/s36/zte07/Tet2008-LittleSaiGon/DSCN2139.jpg?t=1202620040
...and again :D

nước mặn
02/09/2008, 09:10 PM
http://i148.photobucket.com/albums/s36/zte07/Tet2008-LittleSaiGon/DSCN2141.jpg?t=1202620140
Tuổi học trò

nước mặn
02/09/2008, 09:13 PM
http://i148.photobucket.com/albums/s36/zte07/Tet2008-LittleSaiGon/DSCN2159.jpg?t=1202620300
Thấy bàn cờ tướng bự, tưởng bác IM ngồi đây

nước mặn
02/09/2008, 09:15 PM
http://i148.photobucket.com/albums/s36/zte07/Tet2008-LittleSaiGon/DSCN2142.jpg?t=1202620454
Khán đài chính

nước mặn
02/09/2008, 09:17 PM
http://i148.photobucket.com/albums/s36/zte07/Tet2008-LittleSaiGon/DSCN2143.jpg?t=1202620572
Đồng hương

nước mặn
02/09/2008, 09:18 PM
http://i148.photobucket.com/albums/s36/zte07/Tet2008-LittleSaiGon/DSCN2144.jpg?t=1202620674
Đồng hương

nước mặn
02/09/2008, 09:24 PM
http://i148.photobucket.com/albums/s36/zte07/Tet2008-LittleSaiGon/DSCN2147.jpg?t=1202620773
Little Saigon...phải có politics:
Dân Biểu Quốc Hội Mỹ (Cộng Hòa, Dân Chủ)
Dân Biểu Cali (hai viện)
Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove, Thành Phố Wesminster, Thành Phố Huntington Beach

nước mặn
02/09/2008, 09:34 PM
http://i148.photobucket.com/albums/s36/zte07/Tet2008-LittleSaiGon/DSCN2148.jpg?t=1202621094
Bà Loretta Sanchez, Dân Biểu Đảng Dân Chủ (mặc áo dài): Mặc dù khó được cấp Visa vào Việt Nam, nhưng tôi nguyện sẽ cùng các bạn, đòi hỏi nhân quyền, tư do và dân chủ cho người dân tại Việt Nam.

Ông Ed Royce, Dana Rohrabacher (Dân Biểu Cộng Hòa): Một ngày nào đó tôi sẽ viếng thăm một Việt Nam thực sự dân chủ

nước mặn
02/09/2008, 10:08 PM
Có ... cái chiêng bị lạc trong đây :thumbsup:

Nặng không mà thấy cậu bé méo mặt.