PDA

View Full Version : Con Đườnganmota
11/05/2004, 11:28 AM
Tríc nguồn vnn.vn
( Báo cáo tại Quốc Hội )
Công trình đường Hồ Chí Minh đi qua 30 tỉnh và thành phố
từ Pắc Pó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau)

với tổng chiều dài cần thiết đầu tư xây dựng là 3.343km.

Tổng mức đầu tư xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh tính theo thời giá năm 2004 cho cả giai đoạn I và II của dự án (2000-2010)

là 33.646 tỷ đồng (bao gồm cả hai cầu lớn là cầu Cao Lãnh - Sông Tiền và cầu Vàm Cống - Sông Hậu).
=====================================
Xem lại dữ kiện:
Một cây số , cần Mười Tỷ. Tứ là 620.000 Đô la.
Một thước tới : 620. 00 Đô la.
3.343 km , tức là Ba Triệu thước tới.
33 646 tỷ VNđồng , là bằng khoản Hai Tỷ Đô la.
Thời gian : 2000 - 2010. Mười năm.
=============================
Mỗi năm Việt Kiều gửi về... Ba tỷ Đô la.
Như vậy là Mười năm tròm trèm Ba chục tỷ.
Đủ làm được... Mười Lăm Con Đường
=============================

Tại sao Việt Kiều... không chung sức nhau mở một hãng Thầu. Về Việt nam đầu tư , đấu thầu... mà làm lấy Một Con Đường nhỉ.

--- Đâu có được. Chỉ vì chưa thể tìm đâu cho ra Cái Tên. Cái tên Đường... Đừng nói chi đến Mười lăm Cái...

Có người hỏi đố tôi :
--- Nếu như giao cho Ông... con đường chạy qua 30 tỉnh , dài ba ngàn cây số đó... Ông sẽ...có Kế gì mà hiến cho nhà nước ta không.
Tôi đáp :
--- Chuyện đó... hổng lẽ nói với Ông. Tui có đến mấy cái kế để hiến...
Muốn biết chuyện sau thể nào , hãy xem Hồi sau phân giải...
anmota