PDA

View Full Version : KỸ Sư Quảng Ngãi ơi !Khách Viếng Thăm
02/29/2008, 08:06 PM
Miss Tuỳ Anh làm gì mà goi cả làng Kỹ Sư Qngheo~ ra vậy hê!!!

Lữ Lú Lẫn

Khách Viếng Thăm
03/03/2008, 08:08 PM
Kỹ sư Quảng Ngãi Ơi ... Ới ời ơi !

Ời . Ời. Ời.

Xời


:D :D :D

Khách Viếng Thăm
03/05/2008, 07:17 AM
Vân Tiên ngồi gốc cây đa
Chờ khi trăng lặng RL Nguyệt Nga :D

HaiTa
03/11/2008, 12:16 PM
Testing cách dán tên Lèo thay cho link thiệt.

KSCC
03/11/2008, 01:26 PM
Mèn Ui !!! QNCTN (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=246883&ChannelID=3)

Kỹ Sư Cà Chớn
03/11/2008, 03:08 PM
em khôg phải kỹ sư mờ em muốn lên thẻng bản thượng ngay bi giờ chứ hổng có chiều, tối gì ráu!!!

HaiTa
03/11/2008, 03:48 PM
Boác KSCC "mà không phải kỹ sư" ui!
Lòm gì mòa Boác heng tiết dzịt wa' dzị hè? :D
Tui đang theo lời chỉ dẫn của bác PDK thử cách dán tên Lèo thay cho link thiệt thui mòa Boác ! Sẵn tiện đặt tên tào lao cho dzui dzị mòa Boác!
Bi giờ Boác đòi lên ngay thì hổng sao chứ hồi xưa Boác đi lính mòa đòi "lên thẻng bản Thượng ngay bi giờ" là có khi khỏi về lại miệt kinh đâu nha! ha ha! :D :D
Dzui 5 phút nha Boác ! :D
Tình thân.