PDA

View Full Version : Ranh ngôn?anmota
03/03/2008, 08:27 PM
'Cải cách dân chủ'
FT hỏi liệu Việt Nam sẽ có các cải cách cần thiết gì về dân chủ, chính trị để đạt được các mục tiêu kinh tế đặt ra nhưng Thủ tướng Dũng đã không trả lời thẳng vào câu hỏi này.
Ông chỉ nêu lại các thành tích của Việt Nam như giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế, nói rằng, Việt Nam đã đạt được mục đích ổn định chính trị - xã hội, các cải cách chính trị đã được thực hiện song hành với các cải cách kinh tế - xã hội và Việt Nam đã trở thành một nhà nước pháp quyền, của dân, do dân và vì dân v.v…
Ông Dũng nói: "Tóm lại, tất cả nhân dân Việt Nam luôn tán thành các đường lối và chính sách của lãnh đạo và 87 triệu người dân Việt Nam nhất trí với sự lãnh đạo của nhà nước, đảng và chính phủ".
FT có hỏi Thủ tướng Dũng là khi nào Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đổi tên khi mà các nền tảng kinh tế cơ bản không còn có tính chất cộng sản và theo hệ tư tưởng này nữa, nhất là khi hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa và Liên Xô cũ đã không còn.

http://www.bbc.co.uk/f/t.gifhttp://www.bbc.co.uk/worldservice/images/furniture/800_left_quote.gif ''Tôi nghĩ tên của Đảng sẽ được quyết định bởi nhân dân của chúng tôi. Nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam và các mục tiêu mà đảng chúng tôi đặt ra là để xây dựng Việt Nam thành một quốc gia dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.
http://www.bbc.co.uk/worldservice/images/furniture/800_right_quote.gif

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng


Ông Dũng trả lời là ông nghĩ rằng tên của Đảng của Việt Nam là Đảng Cộng sản Việt Nam và nói: ''Đảng của chúng tôi đã được lựa chọn bởi quyết định của nhân dân và được thành lập cùng với bối cảnh xã hội và lịch sử của Việt Nam.''
''Tôi nghĩ tên của Đảng sẽ được quyết định bởi nhân dân của chúng tôi. Nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam và các mục tiêu mà đảng chúng tôi đặt ra là để xây dựng Việt Nam thành một quốc gia dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh".
Thủ tướng Dũng nói với FT ông từng là thương binh nặng, mất tới 60% khả năng làm việc, sống sót qua chiến tranh ở miền Nam 1975 và ở chiến trường Tây Nam giúp Campuchia chống Khmer Đỏ. Ông cho biết năm nay ông đã 59 tuổi, trong khi theo luật lao động, 60 tuổi là tuổi về hưu.
Ông nói việc nghỉ hưu của ông sẽ tuỳ thuộc vào nhân dân và quốc hội, và nội các của ông có nhiệm kỳ từ năm 2007 đến năm 2011.
Cuối cùng, FT hỏi Thủ tướng Dũng là cái gì làm cho ông có thể bị mất ngủ suốt đêm trong số những vấn đề như lạm phát, cúm gà hay tàu chiến của Trung Quốc. Điều gì làm cho ông lo lắng nhất.
Thủ tướng Dũng không trả lời thẳng vào câu hỏi mà chỉ nói là việc đảm đương cương vị thủ tướng là một nhiệm vụ nặng nề, song ông tin tưởng là ông và nội các sẽ thực hiện thành công các nhiệm vụ dưới sự lãnh đạo của đảng.

anmota
03/03/2008, 10:09 PM
''Đảng của chúng tôi đã được lựa chọn bởi quyết định của nhân dân và được thành lập cùng với bối cảnh xã hội và lịch sử của Việt Nam.'' Nguyễn Tấn Dũng

Nhân dân đã chọn

http://dantri.com.vn/Sukien/Video-rua-rau-bang-nuoc-cong-Hiem-hoa-phan-cho-nguoi-tieu-dung!/2008/3/221151.vip

Rửa Rau Bằng Nước Cống

De than
03/04/2008, 09:13 PM
''Tôi nghĩ tên của Đảng sẽ được quyết định bởi nhân dân của chúng tôi. Nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam"

Bố: Mời bác cứ xơi bác ạ
Khách: Anh mang lên chi nhiều thế, để nhà bếp cho trẻ cháu nó xơi nữa chứ
Bố: Úi, dời ơi, anh cứ tự nhiên, ở nhà bếp còn cả tá bác ạ...
Con 1, coi 2, con 3...: (Nhà bếp chạy lên) Hổng dám đâu, có miếng nào đâu mà... cả tá hả bố??????????????? huhuhu...........!!!!!!!!!!!!!!!!

Nói dẩy mà hổng biết dị !