PDA

View Full Version : Chào pà KonNhuVang_TinhMinh
03/12/2008, 03:15 AM
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
mình là thành viên mới tham gia trang veb này rất mong dược kết bạn với các bạn trong hội
Mình tên là Vàng
Tịnh Minh Sơn Tịnh
Hiện giờ mình đang học ở Sài gòn
Có ai ở Sài Gòn hook ta

hoang_philong
03/12/2008, 09:19 AM
cóa sì goàn đây :D

chonbinhyen
03/15/2008, 06:48 PM
muốn kết bạn ở sài gòn có sài gòn ăn chơi nhảy múa