PDA

View Full Version : "Tui người Ninh hòa..."anmota
03/18/2008, 09:39 AM
http://www.ninh-hoa.com/ (http://www.ninh-hoa.com/llhc-NguonGocHoLuong.htm)
http://www.ninh-hoa.com/llhc-NguonGocHoLuong.htm

"Tui người Ninh hòa..."
Anmota

anmota
03/18/2008, 10:10 AM
Theo lời kể lại của thân phụ tôi là ông Lương Trấp và theo một vài tài liệu mà tôi đã đọc được thì họ Lương ở Ninh Hòa coi ông Lương Văn Chánh là Tổ họ Lương ở miền Trung.
Ông Lương Văn Chánh gốc người Thanh Hóa sinh cùng thời với chúa Nguyễn Hoàng vào khoảng năm 1524. Ông làm quan dưới thời Lê Trung Hưng giữ chức Thượng Vũ Vệ Đô Chỉ Huy Sứ. Ông đã giúp Trịnh Tùng đẩy lui quân Mạc Kinh Điển năm 1571. Năm 1578 ông được vua Lê Thế Tông niên hiệu Quang Hưng sắc phong "Phù Trịnh tùng chinh Phạt Hữu Công Lương Quốc Phú Chi Thần" (Lương Quốc Phú là tên tộc của ông Lương Văn Chánh).

Trong sắc phong, có lẽ đã không dùng lời văn như thế này:
"Phù Trịnh tùng chinh Phạt Hữu Công Lương Quốc Phú Chi Thần"
Nhưng cô giáo này đã bảo 'theo lời kể lại cuả thân phụ tôi' cho nên đáng được xem như một tài liệu tham khảo.
http://www.ninh-hoa.com/dacsan-2006/images/LLHC-LoiCuaLa.jpg
Nguyễn Hoàng đã vào Quảng trị năm 1558. Vào Quảng nam 1570. Ra Bắc hai lần. Một để chầu vua ở An trường (Thanh hoa ngoại/Ninh bình)năm 1572 ...và về liền.
Mãi đến 1592, đem quân ra giúp Trịnh (đóng quân, dùng quân binh của chúa Trinh (Vua lê) ở Hà Trung và Sơn nam ...Ở đó đến tám năm, mang bổn bộ binh mã trở vào Thuận hóa, Quảng nam.

Ông Lương tướng công Chinh Phạt Hữu Công cho tới khi mất, có thể đã có con, cháu, chắt ...Con cháu lập làng xin săc phong vào các Triều nhà Nguyễn sau này...
Triều Nguyễn đã truy lục công huân, ban sắc phong ...Tương tự như trường hợp ông Lê Quảng Ý đời Lê được phong thần tại các làng Châu sa - Phú thọ - Phú an ...
Chỉ xin góp một suy nghĩ, không dám quyết.
Anmota

DongSaBang
03/18/2008, 07:19 PM
Người ta khác mình ở chỗ cái eagle không lớn quá!

anmota
03/18/2008, 08:01 PM
Ego?
===========================

anmota
03/18/2008, 08:06 PM
http://thatsonchaudoc.com/
Anmota

DongSaBang
03/19/2008, 06:35 AM
"ego" đọc là "eagle" :D

Phuc That Bich
03/19/2008, 07:54 AM
"ego" đọc là "eagle" :D

Có phải tiếng việt là "Cái Tôi" hông?

hoang_philong
03/19/2008, 08:08 PM
http://www.ninh-hoa.com/ good