PDA

View Full Version : Từ Đà nẵng xuống Quảng ngãi...anmota
03/24/2008, 06:56 PM
Bao xa ...? Ba lâu?
Anmota

anmota
03/24/2008, 07:02 PM
Tại Km 917+200, Km 926+500 - Km 926+800 (Đà Nẵng) bị ngập 1 mét nước; Km 1043+200 (Quảng Ngãi) bị ngập 0,6m...
(nguồn Bộ GTVT)