PDA

View Full Version : Ông già ...Xó biển Bến Tre.anmota
03/30/2008, 10:29 AM
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2008/03/28/PhanThanhGian150.jpg

"Đại Nam Hải nhai lão thư sinh tính Phan "...

"Tớ sinh nhà vốn nghèo
"Lòng mến ưa/yêu cổ đạo
'Đèn sách công mười năm
"Không chí ở cơm áo...
..."...
Phan Lương Khê.

Hơn sáu mươi năm qua, từ sau 1945 mấy ông Nhà nước Hà nội nay mới "xá cái tội bán nước" cho Ngài.

"Cứ nghĩ sai, làm sai sáu bảy chục năm, ...rồi phải sửa sai từng mỗi cái sai. Tiếp tục...nghĩ sai, làm sai ..."
Thành ra: "Ta duy nhất đúng"...

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2008/03/28/Vn_government_returns_historical_truth_of_PhanThan hGian_TGiao/